Eesti taastuvenergia statistikakaubandust hakkab koordineerima ekspertrühm

26.03.2018 | 17:03

Uudis
    • Jaga

Taastuvenergia statistikakaubanduse koordineerimiseks käivitatakse majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning riigikantselei eestvedamisel ministeeriumide ülene ja ettevõtjatest ning nende esindusorganisatsioonidest koosnev ekspertrühm.

Ekspertrühm kaardistab Euroopa Liidu riigid, kes oleksid huvitatud koostööst Eestiga, koostab ülevaate võimalikest koostöömeetmetest ja -projektidest ning loob huvitatud riikidele väärtuspakkumised.

„Statistikakaubanduse turg on ostja turg ning see tähendab iga konkreetse tehingu tingimustes eraldi kokkuleppe sõlmimist partnerriigiga,“ sõnas riigikantselei strateegiadirektor Henry Kattago ning lisas, et Eesti eesmärk on statistikakaubandusest saadava tulu maksimeerimine.

Ekspertrühm töötab välja  ka müügistrateegia, kus on kindlaks määratud riigiasutuste omavaheline rollijaotus ja vastutus, erasektori esindajate panus ning plaan pikemaajaliseks koostööks.

Kattago sõnul peavad ametnikkond ja partnerid ühiselt pingutama väärtuspakkumiste realiseerimiseks. „Statistikakaubanduse keskse koordinaatori rolli võtab küll MKM, kuid müügitehingute lõpuleviimiseks peavad kõik partnerid andma oma toetava panuse vastavalt oma vastutusvaldkondadele.“

Möödunud aasta oktoobris loodi riigikantselei juurde töörühm, mis tutvustas veebruaris valitsuse majandusarengu komisjonile ettepanekuid taastuvenergia statistikakaubanduse edasiseks korraldamiseks. Valitsuskomisjoni pidas selle põhjal vajalikuks luua ministeeriumide ülene ja ettevõtjatest ning nende esindusorganisatsioonidest koosnev taastuvenergia statistikakaubanduse ekspertrühm, mis statistikakaubandust edaspidi koordineerib.

Ekspertrühma töö eest vastutavad majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ning riigikantselei, ülesannete täitmise tähtaeg on 2018. aasta detsember. Ekspertrühma kaasatakse riigiasutused, ettevõtjad ning nende esindusorganisatsioonid 

2009. aastal vastu võetud taastuvenergia direktiivi järgi peab 2020. aastaks 20 protsenti Euroopa Liidus tarbitavast energiast pärinema taastuvatest energiaallikatest ja liikmesriigid võivad oma taastuvenergia eesmärgi täitmiseks teha koostööd. Eesti on oma eesmärgi juba täitnud ja saab eksportida taastuvenergiat Euroopa turule ning aidata sellega täita teiste riikide vastavaid kohustusi. Eesti ja Leedu on esimesed EL liikmesriigid, kes taastuvenergia statistikat müüma hakkasid.

Lisainfo: Triin Reisner, riigikantselei strateegiabüroo nõunik, 693 5626, triin.reisner@riigikantselei.ee