Eesti valmistub Euroopa Liidu nõukogu eesistumiseks

24.05.2012 | 10:10

Uudis
    • Jaga

Seoses Eesti Euroopa Liidu nõukogu eesistumisega 2018. aasta esimesel poolel moodustas valitsus tänasel istungil eesistumist ettevalmistava komisjoni ning nimetas selle esimeheks riigisekretäri.

Lisaks riigisekretärile kuuluvad komisjoni Eesti alaline esindaja Euroopa Liidu juures, justiitsministeeriumi kantsler, kultuuriministeeriumi kantsler, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kantsler, rahandusministeeriumi kantsler ja halduspoliitika asekantsler, riigikantselei Euroopa Liidu asjade direktor, riigikantselei nõunik Eesti Vabariigi 100. aastapäeva ettevalmistamise küsimustes, riigikantselei valitsuskommunikatsiooni direktor, siseministeeriumi kantsler, välisministeeriumi kantsler ning Euroopa ja Atlandi-ülese koostöö küsimuste asekantsler.

Komisjoni esmane ülesanne on eesistumise tegevuskava koostamine, mis keskendub esialgu eelkõige nendele küsimustele, mis nõuavad varajast planeerimist ja ettevalmistusi nagu personali arendamine, logistika ning julgeolek. Tegevuskava tuleb valitsusele esitada hiljemalt 2013. aasta lõpuks.

Pärast tegevuskava kinnitamist koordineerib komisjon tegevuskava täitmist ning teeb ülevaateid ettevalmistuste seisust. Eesistumise sisuline planeerimine jääb hilisemasse faasi.

Eesistumise ajaline kokkulangemine Eesti Vabariigi 100. aastapäevaga annab võimalusi ka juubeliaasta tähistamiseks ning seetõttu tuleb eesistumist ettevalmistavaid tegevusi planeerida koordineeritult riigi tähtpäeva tähistamisega.

Komisjon moodustati ettevalmistuste esimese etapiga enam seotud ministeeriumide esindajatest ning Riigikantselei ametnikest. Hilisemas faasis kaasatakse komisjoni töösse ka teiste ministeeriumide esindajaid, kuna ettevalmistavad tegevused puudutavad siis juba ametkondi laiemalt.

Komisjoni teenindamise tagab Riigikantselei.

Kristiina Tiimus
Riigikantselei
693 5605
kristiina.tiimus@riigikantselei.ee