Eestis on 22 ametnikku tuhande elaniku kohta

18.06.2008 | 06:54

Uudis
    • Jaga

Tallinn, Stenbocki maja
18. juuni 2008

Igapäevaselt teenib tuhandet Eesti elanikku 22 ametnikku, selgub uues avaliku teenistuse aastaraamatus avaldatud statistikaülevaatest.

Eesti on selle suhtarvu poolest võrreldav Iirimaa, Läti ja Sloveeniaga. Austrias, Belgias, Hollandis ja Saksamaal on tuhande elaniku kohta ametnikke 40-60, Soomes 100, Taanis 130 ja Rootsis 140.

Riigi 72 ametiasutuses töötas 2007. aasta lõpus 24 331 ametnikku. Riigiteenistujad töötavad Riigikogu, Vabariigi Presidendi ja õiguskantsleri kantseleis, kohtutes ja riigikontrollis, ministeeriumides, riigikantseleis, ametites ja inspektsioonides, kaitsejõududes ning kaitseliidu peastaabis.

227 kohalikus omavalitsuses töötas kokku 5449 ametnikku. Kohaliku omavalitsuste ametnikud töötavad valla- ja linnavolikogu kantseleides, valla- ja linnavalitsustes, linnavalitsuse ametites ning kohalike omavalitsuste liitude büroodes.

Üheksandat korda ilmuvas avaliku teenistuse aastaraamatus antakse lisaks statistikale ülevaade ka olulisematest sammudest Eesti avaliku halduse ja avaliku teenistuse arendamisel, siseturvalisuse tagamisel ning e-teenuste pakkumisel.

Avaliku teenistuse aastaraamatu annab riigikantselei välja igal aastal 23. juuniks, mille ÜRO peaassamblee on nimetanud avaliku teenistuse päevaks.

Uut avaliku teenistuse aastaraamatut esitletakse neljapäeval, 19. juunil kell 14 Stenbocki majas.

Lisainfo:
Airi Alakivi, Riigikantselei avaliku teenistuse osakonna juhataja
tel. 693 5453
airi.alakivi@riigikantselei.ee

Sten Hansson
tel. 693 5609
Riigikantselei infonõunik
sten.hansson@riigikantselei.ee