Eestis tõuseb kõrgharidusega ametnike osakaal

19.06.2008 | 07:34

Uudis
    • Jaga

Tallinn, Stenbocki maja
19. juuni 2008

Eestis tõuseb aasta-aastalt kõrgharidusega ametnike osakaal, selgub uues avaliku teenistuse aastaraamatus avaldatud statistikaülevaatest.

1997. aastal oli kõrgharidus igal kolmandal riigiametnikul, 2007. aasta lõpus omas kõrgharidust juba 58,3 protsenti ametnikest. Kõrgematest ametnikest on kõrgharidus enam kui üheksal ametnikul kümnest.

Erasektoris on statistikaameti andmetel kõrgharidus 28 protsendil töötajatest.

Eesti ametnikud on ka võrdlemisi noored – veidi üle poole (52,7 protsenti) ametnikkonnast on nooremad kui 41 aastat. Ligi kaks kolmandikku (62,9 protsenti) riigiametnikest on naised.

Riigi 72 ametiasutuses töötas 2007. aasta lõpus kokku 24 331 ametnikku, sealhulgas 3507 kaadrikaitseväelast.

Üheksandat korda ilmuvas avaliku teenistuse aastaraamatus antakse lisaks statistikale ülevaade ka olulisematest sammudest Eesti avaliku halduse ja avaliku teenistuse arendamisel, siseturvalisuse tagamisel ning e-teenuste pakkumisel.

Avaliku teenistuse aastaraamatu annab riigikantselei välja igal aastal 23. juuniks, mille ÜRO peaassamblee on nimetanud avaliku teenistuse päevaks.

Kõiki avaliku teenistuse aastaraamatuid saab lugeda internetis aadressil http://www.avalikteenistus.ee/?id=11199.

Uut avaliku teenistuse aastaraamatut esitletakse täna, 19. juunil kell 14 Stenbocki majas

Lisainfo:
Airi Alakivi, Riigikantselei avaliku teenistuse osakonna juhataja
tel. 693 5453
airi.alakivi@riigikantselei.ee

Sten Hansson
tel. 693 5609
Riigikantselei infonõunik
sten.hansson@riigikantselei.ee