Eestist sai Euroopa hübriidohtude vastase oivakeskuse asutajaliige

14.07.2017 | 14:28

Uudis
    • Jaga

Helsingi, 14. juuli 2017 –Riigisekretär Heiki Loot allkirjastas täna Helsingis koos Hispaania ja Norra esindajatega Euroopa hübriidohtude vastase oivakeskuse vastastikuse mõistmise memorandumi, millega Eestist sai oivakeskuse asutajaliige.

„Euroopa hübriidohtude vastane oivakeskus aitab tugevdada Eesti ja kogu Euroopa julgeolekut. Eesti on valmis aktiivselt panustama oma teadmiste ja kogemusega keskuse töösse ning hübriidiohtude vastase võimekuse arendamisse. Loodan, et keskus aitab kaasa ka NATO ja EL koostöö tihendamisele antud valdkonnas,“ ütles riigisekretär Loot.

2017. aasta teisel poolaastal tööd alustava keskuse tegevussuundadeks on strateegilise tasandi dialoogi ja konsultatsioonide arendamine liikmesriikide, Euroopa Liidu ja NATO vahel. Keskuses viiakse läbi hübriidohtude ja nende tõrjumise meetodite uuringuid, samuti tegeleb keskus õppuste läbiviimisega, et parandada nii liikmesriikide individuaalset võimekust kui ka koostegutsemisvõimet hübriidohtude tõrjumisel. Keskuse tööd suunab liikmesriikide esindajatest koosnev juhtkomitee.

Eesti osales aktiivselt keskuse loomise juures. Keskuse loomiseni viinud aruteludes osalenud riigid saavad sellega ühineda neile sobival ajahetkel ning nad loetakse asutajariikideks.

Soome kõrval on keskuse liikmed Rootsi, Suurbritannia, Eesti, Läti, Leedu, Poola, Prantsusmaa, Saksamaa ja USA, Hispaania ja Norra. Austria, Holland, Itaalia ja Taani osalesid asutamiskonsultatsioonides, kuid pole veel keskusega ühinenud.

Hübriidohtude vastane tegevus on osa laiapindsest riigikaitsest, mille koordineerimisega Eestis tegeleb riigikantselei.