Eestit külastab Gruusia riigisekretär

21.03.2014 | 12:50

Uudis
    • Jaga
Riigikantseleis viibib täna koostöös OECD-ga Gruusia riigisekretär Maya Tskitishvili, kes koos delegatsiooniga saab ülevaate riigikantselei ülesehitusest ja tööst ning valitsuse töökorraldusest ja tegevuse planeerimisest Eestis. Riigisekretär Heiki Loot tegi külalistele ülevaate riigikantselei ülesannetest ja rollist valitsuse ja peaministri toetamisel ning valitsuse töökorraldusest. Samuti tutvustati Gruusia riigiametnikele riigikantselei strateegiabüroo ülesandeid valitsuse töö planeerimisel, valdkondlike strateegiate koostamisel ning poliitikate väljatöötamisel ja analüüsimisel. Külalised tundsid täpsemat huvi valitsuse istungite ettevalmistamise korralduse kohta Eestis. Erinevatel kohtumistel Eesti ametnikega oli oluline rõhk erinevatel IT-süsteemidel. Eraldi tähelepanu all olid ka Eesti kogemused avaliku teenistuse tippjuhtide arendamisel. Gruusia riigisekretär on Eestis OECD SIGMA programmi raames. Pilte: http://www.riigikantselei.ee/et/galeriid/gruusia-riigisekretar-maya-tskitishvili-stenbocki-majas-21032014

Kristiina Tiimus

kommunikatsioonijuht