Eestlased saavad taas kandideerida tööle Euroopa Liidu institutsioonidesse

23.03.2015 | 13:21

Uudis
    • Jaga

Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO) kuulutas välja iga-aastase konkursi töökohtadele Euroopa Liidu institutsioonides. Oodatud on kandideerima kõik Eesti kodanikud, kellel on olemas kõrgharidus ning kes valdavad eesti keele kõrval ka mõnda teist Euroopa Liidu ametlikku keelt (näiteks inglise, prantsuse või saksa keelt).

Kuni 21. aprillini on kõikidel Euroopa Liidu kodanikel võimalus registreeruda Euroopa Personalivaliku Ameti (EPSO) korraldatavale konkursile ametikohtade täitmiseks Euroopa Liidu (EL) institutsioonides. Konkursi edukal läbimisel on võimalik töötada erinevatel ametikohtadel Euroopa Komisjonis, Euroopa Parlamendis ning EL Nõukogus.

„See on suurepärane võimalus panna end proovile rahvusvahelises keskkonnas ning tegeleda teemadega, mis mõjutavad enam kui 500 miljoni inimese igapäevast elu,“ märkis Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaadi nõunik Uku Särekanno. Eduka kandideerija töökoht saab olema suure tõenäosusega kas Brüsselis või Luksemburgis. Tööleping on tähtajatu ning kohalduvad Euroopa Liidu personalieeskirjades ettenähtud palgaastmed ja lisahüved. EPSO andmetel on EL institutsioonides kõige madalamal palgaastmel (AD5) tööd alustava poliitikaametniku keskmine sissetulek 4 384 eurot kuus, millele lisanduvad lisatasud.

Kandideerida saavad kõik kõrgharidusega ELi kodanikud, kes valdavad vähemalt kahte EL-i ametlikku keelt, näiteks inglise ja eesti keelt. Eelnev töökogemus ei ole vajalik, oodatud on kandideerima nii värsked ülikoolilõpetajad kui ka need inimesed, kes juba töötavad. „Ei pea olema õppinud juurat, riigiteadust või haldusjuhtimist, kandideerima on oodatud kõik, kellel on kõrgharidus ja lai silmaring,“ märkis Särekanno.

Konkursi läbinud leiavad rakendust väga erinevates valdkondades, nagu näiteks rahandus, õigusloome, statistika, keskkonnakaitse, majandus, põllumajandus, sisejulgeolek jne. „EPSO valib välja parimad kandidaadid kõikide töövaldkondade tarbeks ning täpne ametikoht sõltub juba kandideerija oskustest ja huvist,“ selgitas Särekanno.

EPSO konkurss kestab umbes üheksa kuud ning hõlmab esimeses etapis arvutipõhiste testide vooru, mis toimub kevadel. Edasipääsejate jaoks jätkub konkurss juba Brüsselis asuvas hindamiskeskuses, kus toimuvad sügisel täiendavad intervjuud ja grupitööd. Riigikantselei toetab kandideerijaid infoga konkursi kohta ning annab nõu vajalike ettevalmistuste osas. Neid kandidaate, kes läbivad edukalt konkursi esimese etapi, toetab Riigikantselei omalt poolt veel täiendava koolitusega, et aidata neil ka Brüsseli hindamiskeskuses toimuvaks ette valmistuda.

Põhjalikum info kandideerimisprotsessi kohta on toodud Riigikantselei koduleheküljel: https://riigikantselei.ee/et/valitsuse-toetamine/euroopa-liit/tootamine-euroopa-liidu-institutsioonides/avatud-konkursid

Lisainfo: Kadri-Liis Luks, 693 5227, kadri-liis.luks@riigikantselei.ee

Tiina Urm

Euroopa Liidu eesistumise kommunikatsioonijuht