Elektrooniline asjaajamine saab standardid

27.04.2001 | 00:00

Uudis
    • Jaga

TallinnasStenbocki majas, 27. aprillil 2001. a.Täna Stenbocki majas koos olnud Valitsusasutuste dokumendihalduse programmi (DHP) nõukogu kiitis heaks elektroonilise asjaajamisele üleminekuks vajalike dokumendihalduse standardite väljatöötamise kava. 

Nõukogu poolt kinnitatud 2001. aasta DHP tegevusvaldkonnad on: valdkonna standardimine, elektroonilisele asjaajamisele üleminekuks vajalike teadmiste koolitusstandardi väljatöötamine ning ühisprojektide läbiviimine, millest prioriteetseim on õigusaktide kooskõlastamise elektroonilise süsteemi eÕigus juurutamine.

Äriringkondadele annavad programmi sees läbiviidavad tööd raami, millele toetudes saavad nad edukamalt hallata oma inforessursse ning juhinduda asjaajamist toetavate toodete arenduses.

DHP on valitsusasutuste koostööprogramm üleminekuks elektroonilisele asjaajamisele. DHP eesmärk ei ole tarkvara loomine, vaid asutuste ühtsete sisuhalduspõhimõtete kujundamine üleminekuks  digitaaldokumentide kasutamisele ametlikus asjaajamises. Elektroonilise asjaajamise juurutamine kiireneb dokumentide menetlemist ning kättesaadavust, muudab avaliku sektori tegevuse läbipaistvamaks ning suurendab ülevaatlikkust avaliku halduse toimingutest. Kodanikule omakorda võimaldavad programmi tulemused paremat juurdepääsu valitsusasutuste avalikule teabele.


DHP nõukogu juhib riigisekretär Aino Lepik,  nõukogu töös osalemiseks on andnud nõusoleku Justiitsministeeriumi kantsler Mihkel Oviir, Rahandusministeeriumi asekantsler Enn Teimann, Teede- ja Sideministeeriumi asekantsler Mait Heidelberg, riigiarhivaar Priit Pirsko, peaministri nõunik Linnar Viik, Harju Maavalitsuse infosüsteemide osakonna juhataja Leopold Veges, Tallinna Linnavalitsuse IT direktor Väino Olev, projekti X-Tee projektijuht Ahto Kalja ning projekti eKodanik projektijuht Ants Sild
.


Lähemalt: Ülle Laur, DHP juht, Riigikantselei infosüsteemide ja asjaajamise osakonna juhataja, tel 693 5844, e-post ylle.laur@rk.ee

Vaata lisaks: Valitsusasutuste dokumendihalduse programm: http://www.riik.ee/dh/


Jaanus Rankla
Riigikantselei pressinõunik
Tel 693 5832