Elektroonilise Riigi Teataja infosüsteemi riigihanke võitis OÜ WebMedia

14.12.2001 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Tallinnas Stenbocki majas, 14. detsembril 2001. a. Riigikantselei poolt välja kuulutatud riigihankekonkursi elektroonilise Riigi Teataja infosüsteemi väljatöötamiseks edukaks pakkujaks tunnistati OÜ WebMedia.

OÜ WebMedia pakkumine kogus pakkumise hindamiskriteeriumide kohaselt kõige rohkem punkte ning tema poolt pakutud hind oli kõige madalam. OÜ WebMedia pakutud infosüsteemi kogumaksumus on 1, 135 miljonit krooni. Komisjon tegi valiku seitsme firma kaheteist pakkumise seast.

Elektroonilise Riigi Teataja infosüsteemi väljatöötamise hange sisaldab infosüsteemi projekteerimist, selle toimimiseks vajaliku tarkvara, infosüsteemi kogu määratletud funktsionaalsuse realiseerimist, infosüsteemi seadistamist ning testimist töökeskkonnas, infosüsteemi haldusprotsessi spetsifikatsiooni ja infosüsteemi toimimiseks vajaliku riistavara spetsifikatsiooni koostamist, loodavatesse andmebaasidesse andmete ülekandmist seni eksisteerivatest andmebaasidest, kasutajate koolitamist ning kasutajajuhendite väljatöötamist ja tehtavate tööde teostamise jälgimist ja koordineerimist.

Riigi Teataja seadusesse tehtud muudatustest
annavad alates 1. juunist 2002 igaühele tasuta võimaluse saada igal ajahetkel täpne ülevaade kehtivatest seadustest, valitsuse määrustest ja korraldustest. Ametlik internetiversioon hakkab pärast seaduse jõustumist omama võrdset jõudu paberkandjal Riigi Teatajas avaldatud tekstidega. Õigusaktide tekstid avaldatakse edaspidi elektroonselt terviklikul kujul. Seni avaldatakse õigusaktidesse tehtud muudatused iseseisvalt.Lugupidamisega,Jaanus Rankla

Riigikantselei pressinõunik
Tel 693 5832