Energia lõpptarbimine ja taastuvenergia osakaal 2010-2011. aastal

21.06.2012 | 11:22

Uudis
    • Jaga

2010-2011. aastal toimusid positiivsed muutused nii energia lõpptarbimises kui taastuvenergia tarbimises.

2011. aastal toimus energia lõpptarbimises langus, mille tulemusena vähenes energiatarve 2010. aastaga võrreldes 118,7 petadžaulilt (PJ) 113,9 petadžaulile. See tähendab, et elektrienergia, soojuse ja kütuste tarbimine vähenes aastaga ligikaudu 4%. Üheks peamiseks põhjuseks võib pidada 2010. ja 2011. aasta klimaatilisi erinevusi, mille tulemusena vähenesid 2011. aastal soojuse tarbimine kaugküttes 10% ning elektritarbimine 3,7%. Mootorikütuste tarbimises võib täheldada diislikütuse tarbimise märkimisväärset tõusu (13%) ning bensiini tarbimise langust (4%).

Valitsus on seadnud eesmärgiks mitte ületada 2010. aasta energiatarbe taset ning 2011. aasta näitajad jäävad seega varuga eesmärgi raamidesse.

Lisaks avaldas Eurostat 2010. aasta täpsustatud andmed taastuvenergia osakaalu kohta lõpptarbimises, mille kohaselt moodustas taastuvenergia Eestis 24,3% lõpptarbimisest. Euroopa riikide võrdluses on Eestis toimunud kõige suurem taastuvenergia osakaalu kasv (16,1 protsendilt 2006. aastal 24,3 protsendini 2010. aastal). Järgnevad Rumeenia, Taani, Rootsi ja Hispaania. Sellega on täidetud valitsuse eesmärk saavutada aastaks 2015 taastuvenergia osakaal 23,6% ning võib eeldada, et 2011. aasta andmed näitavad ka 2020. aastaks seatud eesmärgi (25%) täitmist.

Pikemalt Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi energiajulgeoleku näitajatest: http://valitsus.ee/et/valitsus/tegevusprogramm/energiajulgeolek