eÕiguse projekt loob kodanikel suuremad võimalused õigusloome protsessis kaasarääkida

16.02.2001 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Tallinn, Tõnismägi-Toompea,16. veebruar 2001. a. Täna oli koos Riigikantselei, Justiitsministeerium ja Majandusministeerium töörühm, mis  tegi kokkuvõtteid õigusaktide digitaalse kooskõlastamise pilootprojekti käivitamisest ning tunnistas eÕiguse pilootprojekti õnnestunuks. Projekti eesmärk on anda kodanikele võimalus kommenteerida õigusaktide eelnõusid ja teha muudatusettepanekuid ning muuta valitsusasutuste vaheline eelnõude kooskõlastamine digitaalseks.

Projekti raames loodi digitaalset kooskõlastamist võimaldav tarkvara, valminud ja testimisele on antud projekti kodulehekülg aadressil: http://eoigus.just.ee/ ning kogu projekti tutvustav lehekülg aadressil http://www.just.ee/pilootprojekt.htm

 

Riigisekretär
Aino Lepik, Justiitsministeeriumi kantsler Mihkel Oviir ja Majandusministeeriumi kantsler Marika Priske allkirjastasid pilootprojekti lõpetamise ning edasise koostöö kokkuleppe, millega jätkatakse eÕiguse projekti edasiarendamist.


Projekti teise etapina kaasatakse digitaalsesse kooskõlastusprotsessi kõik ministeeriumid, täies mahus rakendub digitaalne kooskõlastamine pärast digitaalallkirja kasutuselevõttu. Vajalikud muudatused Asjaajamiskorra ühtsetesse alustes kiitis valitsus heaks 13. veebruari k. a. istungil.

Projekti Riigikantselei poolse koordinaatori, valitsusasutuste dokumendihalduse programmi juhi, Ülle Lauri sõnul näitas pilootprojekti edukas lõppemine tõhusa ning kiire koostöö võimalust riigiasutuste vahel IT-alaste initsiatiivide elluviimisel. “Suutsime kolme kuuga teha suure sammu e-valitsuse arengus. Loodan, et projekt parandab oluliselt elanike kaasamist eelnõude ettevalmistamisse ning avab valitsuse tegevust rahvale veelgi rohkem. Pärast testperioodi kavatseme ühtsesse süsteemi integreerida kõik ministeeriumid ja Riigikantselei” ütles Laur.Riigikantselei
, Majandusministeerium ja Justiitsministeerium töötasid projekti raames välja õigusaktide eelnõude digitaalse kooskõlastamise süsteemi. Eesmärk on rakendada Justiitsministeeriumi, Majandusministeeriumi ja Riigikantselei vahel õigusaktide eelnõude digitaalne kooskõlastamine, laiendada seda tulevikud kõigile valitsusasutele ning välja töötada sellega kaasneva õigusliku regulatsiooni muudatusettepanekud. Projekti finantseeris Riigikantselei, Justiitsministeerium teostas projekti juhtimise ja läbiviimise korraldamise.Projekti käivitamiseks investeeriti 390 000  krooni, tööd teostati Riigikantselei, Justiitsministeeriumi ja Majandusministeeriumi ametnike ning AS Süsteemirakendus poolt.


Lähemalt: Agnes Aule, eÕiguse projektijuht, tel. 620 8174

Vaata lisaks:
Valitsusasutuste dokumendihalduse programm: http://www.riik.ee/dh
eÕiguse pilootprojekt:
http://eoigus.just.ee/ ,
eÕiguse kogulehekülg: http://www.just.ee/pilootprojekt.htm ,
Riigikantselei: http://www.riik.ee/riigikantselei/
Justiitsministeerium: http://www.just.ee/
Majandusministeerium: http://www.mineco.ee/

Kristiina Herodes                                                   Jaanus Rankla
Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus                 Riigikantselei pressinõunik
Tel 620 8118                                                         Tel 693 5832