Eraisikud ja ettevõtted ei pea Euroopa Liidu lippu heiskama

29.04.2004 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Tallinn, Stenbocki maja
29. aprill 2004

Valitsus võttis täna vastu määruse, millega reguleeritakse Euroopa Liidu lipu kasutamist koos riigilipuga alates 1. maist, mil Eesti saab Euroopa Liidu liikmeks. Määruse kohaselt eraisikutel ega ettevõtetel Euroopa Liidu lipu heiskamise kohustust ei ole.

Euroopa Liidu lipp heisatakse koos riigilipuga teatud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustes Euroopa päeval, 9. mail ja Euroopa Parlamendi valimise päeval, 13. juunil, mis kehtestati ka lipupäevadena. Alaliselt heisatakse koos riigilipuga Euroopa Liidu lipp Eesti piiripunktides, sest Eesti piir on suures osas Euroopa Liidu välispiiriks. Euroopa Liidu lippu ei heisata Eesti ja Läti vahelistes piiripunktides, kuna seal on riigipiir Euroopa Liidu sisepiiriks. Välisesindustes Euroopa Liidu lipu kasutamise korraldamine on antud välisministri pädevusse.

Nii Euroopa päeval kui Euroopa Parlamendi valimise päeval heisatakse koos riigilipuga Euroopa Liidu lipp Riigikogu, Vabariigi Presidendi, Vabariigi Valitsuse, Riigikohtu, Riigikontrolli, Eesti Panga, õiguskantsleri, ministeeriumi, Kaitsejõudude Peastaabi, maavalitsuse ning valla- ja linnavolikogu ja -valitsuse hoonetele. Muud riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused, eraõiguslikud juriidilised ja füüsilised isikud heiskavad Euroopa päeval ja Euroopa Parlamendi valimise päeval eelnõu kohaselt riigilipu, Euroopa Liidu lipu kasutamine on neile vabatahtlik.

Lipupäevaks kuulutati Eesti lipu päev, 4. juuni, mille Riigikogu lisas riiklike tähtpäevade loetellu 14. aprillil tehtud muudatusega pühade ja tähtpäevade seaduses. Varasemalt, 1994. ja 1999. aastal, on Vabariigi Valitsus oma korraldusega ühekordselt kuulutanud 4. juuni lipupäevaks.

Lisainformatsioon:
Kalev Uustalu
Riigikantselei sümboolikaosakonna juhataja
tel. 6935 920 kalev.uustalu@riigikantselei.ee

Lugupidamisega,
Sten Hansson
Riigikantselei infonõunik
tel. 693 5951