Eraisikutele Euroopa Liidu lipu heiskamise kohustust ei kehtestata

16.04.2004 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Tallinn, Stenbocki maja16. aprill 2004 - Riigikantselei esitas eile õhtul kooskõlastamiseks Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu, millega reguleeritakse Euroopa Liidu lipu kasutamist koos riigilipuga alates 1. maist, mil Eesti saab Euroopa Liidu liikmeks.

Eelnõu kohaselt eraisikutele ega ettevõtetele Euroopa Liidu lipu heiskamise kohustust ei kehtestata. Eelnõu kohaselt heisatakse Euroopa Liidu lipp koos riigilipuga teatud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustes Euroopa päeval, 9. mail ja Euroopa Parlamendi valimise päeval, 13. juunil, mis eelnõu kohaselt kehtestatakse ka lipupäevadena. Alaliselt heisatakse koos riigilipuga Euroopa Liidu lipp Eesti piiripunktides. Välisesindustes Euroopa Liidu lipu kasutamise korraldamine on antud välisministri pädevusse.

Eelnõu kohaselt heisatakse nii Euroopa päeval kui Euroopa Parlamendi valimise päeval koos riigilipuga Euroopa Liidu lipp Riigikogu, Vabariigi Presidendi, Vabariigi Valitsuse, Riigikohtu, Riigikontrolli, Eesti Panga, õiguskantsleri, ministeeriumi, Kaitsejõudude Peastaabi, maavalitsuse ning valla- ja linnavolikogu ja -valitsuse hoonetele.

Muud riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused, eraõiguslikud juriidilised ja füüsilised isikud heiskavad Euroopa päeval ja Euroopa Parlamendi valimise päeval eelnõu kohaselt riigilipu, Euroopa Liidu lipu kasutamine on neile vabatahtlik. Eelnõu järgi muudetakse lipupäevaks Eesti lipu päev, 4. juuni, mille Riigikogu lisas riiklike tähtpäevade loetellu sel kolmapäeval tehtud muudatusega pühade ja tähtpäevade seaduses. Varasemalt, 1994. ja 1999. aastal, on Vabariigi Valitsus oma korraldusega ühekordselt kuulutanud 4. juuni lipupäevaks.

Lisainformatsioon:
Kalev Uustalu
Riigikantselei sümboolikaosakonna juhataja
tel. 6935 920 kalev.uustalu@riigikantselei.ee

 

Lugupidamisega,
Sten Hansson
Riigikantselei infonõunik
693 5951