Esitletakse avaliku sektori koolitusjuhi käsiraamatut

11.01.2001 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Tallinnas Stenbocki majas, 11. jaanuaril 2001. a. Riigikantselei avaliku teenistuse ja personaliosakond korraldab 12. jaanuaril 2001. a. kell 15.30 Tallinnas, Vabaduse pst. 95 Koolitusjuhi käsiraamatu esitluse ja tutvustab avaliku teenistuse personali- ja koolitusjuhtidele 2001. aasta põhilisi töösuundi ja eesmärke.

Käsiraamatu eesmärgiks on toetada Riigikontrolli ja Riigikantselei koostöös väljatöötatud koolituse juhtimise "hea tava" rakendamist riigi ja kohalike omavalitsuse ametiasutustes. Käsiraamat annab süsteemse ja tervikliku ülevaate koolituse juhtimisese protsessist riigiasutustes, abistades koolitus- ja personalijuhte praktiliste juhiste ja vajaliku oskusteabega oma asutuse koolitussüsteemi arendamisel. Koolitusjuhi käsiraamat on kujundatud interaktiivse koduleheküljena, mis annab võimaluse seda pidevalt täiendada ja arendada. Käsiraamatu koostamisel osalesid eksperdid ja praktikud avalikust ja erasektorist ning Tartu Ülikoolist.

Lugupeetud ajakirjanikud! Ootame teid Koolitusjuhi käsiraamatu esitlusele!

Lisainfo: Margus Nurk, Riigikantselei avaliku teenistuse ja personaliosakonna nõunik,
tel 693 5887, e-post
MargusN@wp.rk.ee  

Vaata lisaks: Riigikantselei avaliku teenistuse ja personaliosakond:
www.riik.ee/riigikantselei/atp/ , Riigikontroll: www.riigikontroll.ee , Tartu Ülikool: www.ut.ee  

Jaanus Rankla
Riigikantselei pressinõunik
Tel 693 5832