Esitletakse uurimust Digitaalne lõhe Eestis ja selle ületamise võimalused

27.09.2002 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Tallinnas,Stenbocki majas 27. septembril 2002. a. Kutsume Teid osalema uurimuse "Digitaalne lõhe Eestis ja selle ületamise võimalused" tulemuste esitlusele 30. septembril Tallinnas Välisministeeriumi pressisaalis kell 12.00 -13.00. Uurimus valmis Avatud Eesti Fondi, Riigikantselei ja Vaata Maailma SA tellimusel, finantseerimisel ja partnerluses. Avalikul konkursil valitud uurimuse teostajateks olid AS Emor ja SA Poliitikauuringute Keskus PRAXIS ning uuring teostati ajavahemikul jaanuar - juuli 2002.

Seni on digitaalse lõhe olemasolu Eestis küll osaliselt teadvustatud, kuid selle põhjuseid ning ületamise võimalusi ei ole põhjalikult uuritud. Käesolevas uuringus lähenesime probleemile nende inimeste kaudu, kes ei kasuta arvutit ja Internetti üldse, või kasutavad väga vähe.

Uurimuse käigus toodi välja peamised Interneti mittekasutajate sotsiaalsed rühmad ning analüüsiti rühmade kolme tüüpi Interneti kasutuselevõttu takistavad barjääre:
- Motivatsioonibarjääre;
- Oskusi puudutavad barjääre;
- Juurdepääsubarjääre.

Sellest tulenevalt on uurimuse teostajad pakkunud välja soovitusi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia populariseerimist puudutava tegevuse kujundamiseks.

Esitluse päevakava on järgmine:

12.00 - 12.20
Uurimuse eesmärk, metoodika, järeldused, uuringu materjalide kättesaadavus.
Mari Kalkun, Emor
Tarmo Kalvet, PRAXIS

12.20 - 12.45
Uuringu tellijate järeldused ja tulemuste tõlgendused.
Soovitused infoühiskonna arendamisega seotud isikutele ja asutustele.
Alar Ehandi, Vaata Maailma SA

12.45 - 13.00
Küsimused ja vastused.

Küsimustele vastavad uuringu teostajate poolt Mari Kalkun (Emor) ja Tarmo Kalvet (Praxis) ning tellijate poolt Alar Ehandi (Vaata Maailma SA) ja Kristjan Rebane (Avatud Eesti Fond).

Lisainformatsioon:

Mari Kalkun
AS Emor
Tel. 626 8527, e-post: mari.kalkun@emor.ee

Tarmo Kalvet
Poliitikauuringute Keskus PRAXIS
Tel. 640 9072, e-post: tarmo@praxis.ee

Lugupidamisega,

Jaanus Rankla
Riigikantselei pressinõunik
Tel 693 5832