Esmaspäeval heisatakse Eesti lipud leinalipuna

20.02.2011 | 18:59

Uudis
    • Jaga

Vabariigi Valitsus otsustas kuulutada 21. veebruari 2011. aastal üleriigiliseks leinapäevaks, et mälestada 20. veebruaril 2011. a Haapsalu Lastekodus puhkenud tulekahjus hukkunud lapsi. Sel päeval heiskavad Eesti lipu leinalipuna kõik riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Leinalipu võivad heisata ka kõik teised.

Alaliselt heisatud Eesti lipud langetatakse hiljemalt kell 8.00. Teised riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud heiskavad Eesti lipu leinalipuna hiljemalt kell 8.00. Leinalipuna heisatud Eesti lipp langetatakse päikeseloojangul, kuid mitte hiljem kui kell 22.00.

Üleriigilisel leinapäeval asendatakse välisorganisatsioonide lipud Eesti lippudega. Asutuste ja omavalitsuste lipud heisatakse koos Eesti lipuga leinalipuna.

Leinalipp heisatakse lipumasti ilma musta lindita nii, et lipu alumine äär asuks masti keskel. Selleks tõmmatakse lipp algul aeglaselt lipumasti tippu ja seejärel langetatakse lipu alläär lipuvarda keskkohta. Leinalipu langetamiseks tõmmatakse lipp lipumasti tippu ja seejärel langetatakse. Lipuvardaga leinalipu heiskamiseks kinnitatakse lipuvarda ülemisse otsa 50 kuni 100 mm laiune must lint, mille mõlemad otsad ulatuvad lipu pikkust pidi kuni lipukanga alumise servani.

Lisainfo:

Gert Uiboaed
Riigikantselei sümboolikanõunik
tel 693 5683
e-post gert.uiboaed@riigikantselei.ee