Estonia katastroofist pääsenud ja lähedaste esindajad said ülevaate uurimistööde esialgsest ajakavast.

27.04.2021 | 11:58

26. aprillil 2021 kohtus riigisekretär Taimar Peterkop Estonia laevahukust pääsenute ja lähedaste esindajatega ning andis ülevaate arengutest Estonia laevahuku uute asjaolude uurimistööde ettevalmistustel. Kohtumisel osalenud Ohutusjuurdluse Keskuse juhataja Rene Arikas tutvustas uuringuplaanidega seotud ajakava täpsemalt.
    • Jaga

„Lisaks sisulistele uurimistööde ettevalmistustele, mida koordineerib Eesti Ohutusjuurdluse Keskus, jätkuvad Eesti, Soome ja Rootsi välisministeeriumide ja õigusekspertide koostöös ettevalmistused Estonia hauapaigas toimuvate tööde eelduseks olevate õigusküsimuste lahendamiseks,“ ütles riigisekretär Taimar Peterkop. „Praeguseks on nii Rootsi kui Soome partnerid kinnitanud, et õigusruumi muudatuste ettevalmistused nendes riikides on käima lükatud,“ lisas Peterkop.
„Töötame arvestusega, et kui Rootsi ja Soome õigusruumi muudatused saavad valmis juuliks, võiksime juuli keskpaigas alustada eeluuringutega merel,“ rääkis Rene Arikas. Arikas kinnitas, et Ohutusjuurdluse Keskus töötab võrdselt kõikide võimalike stsenaariumidega järjekorras, enne uuringutulemuste selgumist ühtegi neist välistamata. „Ühe olulisema tegevusena tellitakse Estonia laevakere kolmemõõtmeline mudel, millega soovitakse viia läbi erinevad simulatsioonid – et võrrelda simulatsioonide tulemust mere põhjas oleva Estonia vrakiga,“ selgitas Arikas.  
Tegemist oli järjekorras kuuenda kohtumisega, et anda laevahukust pääsenutele ja hukkunute lähedastele ülevaade arengutest Estonia uute asjaoludega seotud uurimistegevuste ettevalmistamisel.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

Kersti Luha