Ettepanekuid teenetemärkide andmiseks on aega teha kuni 1. septembrini.

13.08.2003 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Riigikantselei sümboolikaosakond tuletab meelde, et ettepanekuid teenetemärgi korraliseks andmiseks tuleb teha taotluse esitamise õigust omavale isikule hiljemalt 1. septembriks. Vastavalt teenetemärkide seadusele ja määrusele teenetemärkide seaduse rakendamine on igaühel õigus teha ettepanek Eesti riikliku autasu - teenetemärgi andmiseks - Eesti kodanikule või välismaalasele. Teenetemärkide korraline andmine toimub üks kord aastas - 24. veebruariks, Iseseisvuspäevaks.

Ettepanek tehakse isikutele, kellel on õigus vastavalt nende pädevusele esitada teenetemärgi andmise taotlus Teenetemärkide Komiteele. Ettepanek, mille tegemisel pole järgitud allpool loetletud isikute pädevust teenetemärgi andmise taotluse esitamisel, edastatakse vastavalt kuuluvusele.

 

Taotluse teenetemärgi andmiseks võivad Teenetemärkide Komiteele esitada:

1) Vabariigi President või tema nimel Vabariigi Presidendi Kantselei direktor - kõigi isikute kohta, ka teenetemärgi andmiseks postuumselt;
2) peaminister - kõigi isikute kohta, ka teenetemärgi andmiseks postuumselt;
3) minister - vastava ministeeriumi ja selle valitsemisalas olevate riigiasutuste teenistujate, samuti ministeeriumi valitsemisalasse puutuvate teiste isikute kohta, sealjuures välisminister esitab või kooskõlastab ka kõik taotlused välismaalaste kohta ning kaitseminister riigikaitseliste teenete eest autasustatavate isikute kohta;
4) Riigikogu esimees - Riigikogu liikmete ja Riigikogu Kantselei teenistujate kohta;
5) Riigikohtu esimees - kohtunike ja Riigikohtu töötajate kohta;
6) õiguskantsler - Õiguskantsleri Kantselei teenistujate kohta;
7) riigikontrolör - Riigikontrolli teenistujate kohta;
8) riigisekretär - Riigikantselei ja selle hallatavate asutuste teenistujate kohta;
9) kaitseväe juhataja - kaitseväelaste ja väeosade kohta;
10) maavanem - vastava maakonna territooriumil elavate isikute kohta.

 

Ettepanek teenetemärgi andmiseks esitatakse masinakirjas või muul viisil trükitult.

Asutuse või ühingu ettepanek vormistatakse selle asutuse või ühingu blanketil.
Ettepaneku läbivaatamata või rahuldamata jätmisest (taotluse mitteesitamisest) teavitatakse ettepaneku tegijat. Ettepaneku rahuldamata jätmise otsust ei pea põhjendama.

Lisainfo: Kalev Uustalu, riigikantselei sümboolikaosakonna juhataja, 693 5920, kalev.uustalu@riigikantselei.ee

 

 

Lugupidavalt,

Tex Vertmann

Valitsuse infonõunik

693 5714

052 67070