Ettepanekuid teenetemärkide andmiseks saab teha 1. septembrini

30.08.2004 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Tallinn, Stenbocki maja30. august 2004 Riigikantselei sümboolikaosakond tuletab meelde, et igaühel on õigus teha ettepanek Eesti riikliku autasu – teenetemärgi – andmiseks Eesti kodanikule või välismaalasele. Teenetemärkide korraline andmine toimub üks kord aastas, 24. veebruaril. Teenetemärgi korraliseks andmiseks saab teha ettepanekuid 1. septembrini.

Ettepaneku saab teha isikutele, kellel on õigus vastavalt nende pädevusele esitada teenetemärgi andmise taotlus Teenetemärkide Komiteele.

Taotluse teenetemärgi andmiseks võivad Teenetemärkide Komiteele esitada:
1) Vabariigi President või tema nimel Vabariigi Presidendi Kantselei direktor – kõigi isikute kohta, ka teenetemärgi andmiseks postuumselt;
2) peaminister – kõigi isikute kohta, ka teenetemärgi andmiseks postuumselt;
3) minister – vastava ministeeriumi ja selle valitsemisalas olevate riigiasutuste teenistujate, samuti ministeeriumi valitsemisalasse puutuvate teiste isikute kohta, sealjuures välisminister esitab või kooskõlastab ka kõik taotlused välismaalaste kohta ning kaitseminister riigikaitseliste teenete eest autasustatavate isikute kohta;
4) Riigikogu esimees – Riigikogu liikmete ja Riigikogu Kantselei teenistujate kohta;
5) Riigikohtu esimees – kohtunike ja Riigikohtu töötajate kohta;
6) õiguskantsler – Õiguskantsleri Kantselei teenistujate kohta;
7) riigikontrolör – Riigikontrolli teenistujate kohta;
8) riigisekretär – Riigikantselei ja selle hallatavate asutuste teenistujate kohta;
9) kaitseväe juhataja – kaitseväelaste ja väeosade kohta;
10) maavanem – vastava maakonna territooriumil elavate isikute kohta.

Lisainfo:
Kalev Uustalu, riigikantselei sümboolikaosakonna juhataja
693 5920, kalev.uustalu@riigikantselei.ee 
www.riigikantselei.ee/symboolika

Teenetemärkide Komitee http://www.riigikantselei.ee/?id=777
Teenetemärkide seadus https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=191282
Teenetemärkide seaduse rakendamine https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=25293