Eurointegratsiooni bürood juhatab Märt Kivine

03.12.2001 | 00:00

Uudis
    • Jaga

TallinnasStenbocki majas, 3. detsembril 2001. a.Riigisekretär nimetas alates 3. detsembrist Riigikantselei eurointegratsiooni büroo juhataja kohusetäitjaks Märt Kivise. 

Märt Kivine (s. 1967) on lõpetanud Tartu Ülikooli eesti filoloogina ning täiendanud end Helsingi Ülikoolis poliitilise ajaloo, kirjandusteaduse ning kunstifilosoofia alal. Aastatel 1993 – 1998 töötas ta ajalehe Postimees Soome kirjasaatjana ning välistoimetuse juhatajana, aastatel 1998 – 1999 Eesti Päevalehe Euroopa asjade erikorrespondendina, kolumnistina ning arvamustoimetajana, 1999 – 2001 välisministri nõunikuna. Märt Kivine on abielus, peres kasvavad poeg ja tütar.

Eurointegratsiooni büroo on Riigikantselei struktuuriüksus. Büroo koordineerib Eesti siseriiklikke ettevalmistusi Euroopa Liiduga (edaspidi EL) liitumiseks; koostab Vabariigi Valitsuse tegevuskava EL integreerumiseks ja jälgib selle täitmist;  teenindab tehniliselt Eesti Euroopa Liitu integreerumise küsimusi läbitöötavat ministrite komisjoni ja kõrgemate ametnike nõukogu; vahetab informatsiooni EL institutsioonidega ja edastab saadud teavet asjaomastele ministeeriumidele; selgitab välja eurointegratsioonialase välisabi ja koolituse vajadused ning koordineerib prioriteetide kindlaksmääramist; informeerib regulaarselt peaministrit ja Vabariigi Valitsust eurointegratsiooniprotsessist.


Büroo eelmise juhataja Henrik Hololei nimetas Vabariigi President majandusministriks.

Vaata lisaks: 
Riigikantselei eurointegratsiooni büroo: http://www.eib.ee/ 
Lugupidamisega,Jaanus Rankla

Riigikantselei pressinõunik
Tel 693 5832