Euroopa Liidu riikide tulevikuministrid alustasid tulevikuväljakutsete seiret

18.05.2021 | 09:56

Riigisekretär Taimar Peterkop esindas Eestit eile Coimbras Portugalis toimunud Euroopa Liidu tulevikuministrite mitteametlikul kohtumisel, kus käivitati ühenduse strateegilise tulevikuseire võrgustik. Kohtumisel arutati Euroopa Liidu vastupanuvõime ja avatud strateegilise autonoomia üle.
    • Jaga

Eesti on riigi pikaajalised sihid seadnud strateegias „Eesti 2035“ eesmärgiga kasvatada ja toetada inimeste heaolu, et siin oleks ka paarikümne aasta pärast parim paik elamiseks ja töötamiseks. Samas tõi riigisekretär Taimar Peterkop esile vajadust ELi liikmesriikide koostöö järele üleilmsete tulevikuväljakutsetega tegelemisel, olgu nendeks näiteks julgeolekut, tervist, energeetikat, digitehnoloogiat, kliimamuutuseid, majandust või mõnd muud valdkonda puudutavad küsimused.
 
„Seistes silmitsi väljakutsetega, mis on tingitud üleilmsest kasvavast konkurentsist ja ebakindlusest maailma majanduses ning koroonaviiruse pandeemiast, peab Euroopa Liit tugevdama oma vastupanu- ning konkurentsivõimet. Seda on vaja selleks, et paremini oma inimeste huve ning väärtusi kaitsta ning tugevdada globaalset positsiooni. Seejuures on tähtis väljakutsetele vastates säilitada ka oma avatus,“ sõnas riigisekretär.
 
Euroopa Liidu strateegilise tulevikuseire võrgustiku eesmärk ongi riigisekretäri sõnul tuua kokku tulevikuseire teadmised liikmesriikidest ja Euroopa Komisjonist ning vahetada infot ja teha koostööd ELi jaoks strateegiliselt olulistes küsimustes. Need on näiteks ELi avatud strateegiline autonoomia, vastupidavusvõime ja rohe- ja digipöörde võimekus. Samuti soovitakse teha koostööd ka  mõttekodadega üle Euroopa. Ambitsioon on siduda tulevikuseire ELi poliitikakujundamise osaks. 

Fotod: https://www.flickr.com/photos/2021portugal/albums/72157719214157377
 
 

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

Mariann Sudakov