Euroopa Liidu teabetalitus ja Postimees Online korraldavad esseevõistluse

07.09.2006 | 10:10

Uudis
    • Jaga

Tallinn, Stenbocki maja
7. september 2006

Riigikantselei Euroopa Liidu teabetalitus ja Postimees Online kuulutavad välja Euroopa Liidu teemalise esseekonkursi "Mida tähendab olla eurooplane?" Parima essee kirjutaja saab auhinnaks 5000 krooni.

Pool sajandit kestnud Euroopa lõimumine on oluliselt suurendanud eurooplaste ühtekuuluvustunnet. Euroopa identiteet on kergesti tunnetatav, kuid märksa raskem on seda iseloomustada. Algava esseekonkursi mõte ongi kutsuda üles väljendama oma mõtteid sel teemal.

Mida tähendab Sinu jaoks eurooplaseks olemine? Mis on Euroopa identiteet? Kes on Euroopa kodanik? Kus on Euroopa piirid? Millisena näed Euroopa tulevikku? Need on küsimused, millest peaksid oma kirjatöös lähtuma. Aga arutleda võib ka laiemalt Eesti rolli üle Euroopas või muudel Euroopa Liiduga seonduvatel teemadel.

Esseekonkurss on avatud kõigile, kuid eriti oodatud on gümnasistide ja tudengite panus.

Konkursil osalemiseks tuleb varem avaldamata essee saata elektrooniliselt aadressil euro@postimees.ee. Töö pikkus on soovitavalt 4000–6000 tähemärki, kuid et vorm sõltub paljuski sisust, võib sellest olla kõrvalekaldeid.

Konkursil osalevate tööde viimane saabumistähtaeg on 20. oktoober. Parima essee valib ¸ürii välja 31. oktoobriks.

Esseekonkursi auhinnafond on 10 000 krooni, millest esikohatööd premeeritakse 5000 krooniga. Ülejäänud preemiafondi jagunemise otsustab Postimees Online'i ja EL teabetalituse töötajatest koosnev ¸ürii. Lisaks valitakse internetis ilmunud esseede hulgast regulaarselt välja ka nädala parim töö, mille auhinnaks on kogumik "Ajalehes Postimees ilmunud esseed 2002–2004".

Essee saatjail tuleb arvestada, et kõik avaldamiskõlblikud tööd ilmuvad ka Postimees Online’is Euroopa Liidu teemalisel leheküljel aadressil euro.postimees.ee samal nädalal, kui need laekuvad. Soovi korral avaldatakse tööd anonüümselt, kuid et konkursil osaleda, tuleb saadetavale tööle lisada oma nimi, vanus ja telefoninumber. Enne internetis avaldamist jätab korraldaja endale õiguse esseesid keeleliselt toimetada.

Hoogsat mõttelendu!

Riina Soobik
EL teabetalituse konsultant
GSM: +37256904256
tel: 6935950
e-post: riina.soobik@riigikantselei.ee
http://www.riigikantselei.ee/euroopa