Euroopa Tuleviku Konvent taasalustab tööd

11.09.2002 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Pärast suvevaheaega koguneb 12. - 13. septembril Brüsselis taas oma järjekordsele plenaaristungile Euroopa Tuleviku Konvent. Seekordseks arutelu teemaks on Euroopa Liidu seadusandlike menetluste lihtsustamine. Käesoleval aastal toimub lisaks algavale veel viis plenaaristungit.

Lisaks plenaaristungitele toimub tulevikukonvendi töö ka temaatilistes töögruppides. Jätkub kuue juunis tööd alustanud töögrupi tegevus. Nende töögruppide teemadeks on subsidiaarsus, EL täiendav pädevus, põhiõiguste harta, rahvusparlamentide roll, EL juriidiline staatus ja majanduspoliitika. Esimesed kuus gruppi lõpetavad oma töö hiljemalt oktoobri lõpuks. Samas on loodud neli uut töögruppi, mis alustavad oma tööd oktoobris: EL välissuhted, kaitsepoliitika, seadusandlike menetluste lihtsustamine ning julgeolek ja õigus. Tulevikukonvent lõpetab oma töö seniste plaanide kohaselt 2003.a juunis.

Valitsuse aseesindaja Henrik Hololei sõnul ootab teisel poolaastal ees senisest veel mahukam töö. “Töögrupid hakkavad tegema kokkuvõtteid ja need jõuavad täiskogule. Ka täiskogu debatid muutuvad algsete filosoofiliste diskussioonide asemel usutavasti konkreetsemateks. Aasta lõpuks peaks konvendi lõpptekst ilmselt oma esialgse kuju omandama ja järgmisel aastal keskenduvad arutelud põhiliselt sellele tekstile.”

Eestit esindavad Euroopa Tuleviku Konvendis valitsuse poolt Lennart Meri ning Riigikogu poolt Tunne Kelam ja Peeter Kreitzberg. Asendusliikmed on Henrik Hololei (valitsus) ning Liia Hänni ja Ülo Tärno (Riigikogu).

Eesti positsioonide ja tulevikukonvendi senise käigu kohta saab lisainfot www.eib.ee/eltulevik 

Riigikantselei eurointegratsiooni büroo
6935 224