Homme algab kolmas Riigiametnike foorum

02.10.2002 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Tallinnas, Stenbocki majas 2. oktoobril 2002. a. Homme algab Tartus kolmas Riigiametnike foorum. Käesoleval aastal on foorumil luubi all avaliku teenistuse arengusuunad. Foorum on jälgitav reaalajas internetis. Riigiametnike foorum toimub Tartus, Vanemuise kontserdimajas. “Selle aasta foorumi teema - avaliku teenistuse arengusuunad – on oluline nii ametnike endi kui ühiskonna jaoks tervikuna ning hetkel eriti aktuaalne seoses uue avaliku teenistuse seaduse ettevalmistamisega. Esinejad, kelle hulgas on lisaks ametnikele ja poliitikutele ka asjatundjaid nii meilt kui välisriikidest, räägivad oma ootustest avalikule teenistusele ning avaliku teenistuse arenguvisioonidest,” ütles riigisekretär Aino Lepik. Lepik lisas, et eraldi leiab foorumil käsitlemist avaliku teenistuse juhtimise teema, mille raames tutvustakse ka avaliku teenistuse juhtide seas läbiviidud uuringu tulemusi. Foorumi avab riigisekretär Aino Lepik. Peaminister Siim Kallase ettekande teemaks foorumil on riigiametnike roll riigi saatuse kujundamisel, justiitsminister Märt Rask arutleb oma ettekandes kas uus avaliku teenistuse seaduse eelnõu on areng, reform või revolutsioon.

Kaitseväe juhataja viitseadmiral Tarmo Kõuts räägib käsust kui juhtimisinstrumendist, Lääne-Viru Maavanem magister Marko Pomerants peatub stagnatsioonil regionaalhalduses.

Lisaks esinevad foorumil endine välisminister Toomas Hendrik Ilves, Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Indrek Meelak, juhtimisspetsialist Tõnis Arro, Eesti Energia juht Gunnar Okk, Tartu Ülikooli rektor akadeemik prof Jaak Aaviksoo, avaliku halduse õppejõud Ivar Tallo, John Barker Suurbritannia Cabinet Office´st jpt.

Paneelarutelusid juhivad Riigikantselei peadirektor Marten Kokk, Riigikantselei Euroopa Liidu Infosekretariaadi juhataja Hannes Rumm ning Tartu Ülikooli Narva kolledži direktor Katri Raik.

Foorumil esimese päeva lõpus antakse üle autasud konkursi Riigiasutuste koostööprojekt 2002 võitjatele. Konkursi peapreemia pälvis elektroonilise Riigi Teataja (ERT) väljatöötamine ning kasutuselevõtt, projekti esitas Justiitsministeerium. Elektrooniline Riigi Teataja tegi reaalajas tarbijale kättesaadavaks autentse teabe kehtiva õiguse kohta. ERT on riigi põhiregister, mida on võimalik tasuta kasutada. Hindamiskomisjon andis teise preemia avalikule ilmateenistusele, mille esitas Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut. Kolmandaid preemiaid anti välja kaks ning need pälvisid Tallinna Abitelefon 1345 (esitaja Päästeamet) ning ökoturismi arendamine Järvamaal (esitaja Järva Maavalitsus). Hindamiskomisjon otsustas anda eripreemia SA-le Vaata Maailma kolmanda sektori organisatsiooni aktiivse kaasalöömise ning investeeringute tegemise eest rahvaraamatukogude infosüsteemi loomisel.

Vaata lisaks:
Riigiametnike foorum: Otseülekanne, päevakava, tutvustus,:
http://www.riigikantselei.ee/index.php?id=386  

Konkurss Riigiasutuste koostööprojekt 2002: http://www.riigikantselei.ee/index.php?id=1461  Lugupidamisega,

Jaanus Rankla
Riigikantselei pressinõunik
Tel 693 5832