Ilmus kohalike omavalitsuste volikogude valmistega seotud õigusaktide kogumik

09.09.2002 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Tallinnas,Stenbocki majas 9. septembril 2002. a. Riigi Teataja Kirjastuse andis välja 2002. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimisi reguleerivate õigusaktide kogumiku. Kogumik sisaldab KOV valimistega seotud 12 õigusakti terviktekste. Kogumiku kirjastas Riigi Teataja Kirjastus Vabariigi Valimiskomisjoni ettepanekul eesmärgiga lihtsustada valimistega seotud ametkondadel õigusaktide kättesaadavust ja nende terviklikkust.

Kogumikus sisalduvad järgmised õigusaktid: Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus [terviktekst]; Hääletamise korraldamise ning hääletamis- ja valimistulemuste
kindlakstegemise kord kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel [terviktekst]; Hääletamissedeli vormi kehtestamine kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks; Valijate nimekirja vormi kehtestamine kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks; Kandidaatide registreerimiseks esitamise ja registreerimise kord kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel [terviktekst];  Kandidaatide registreerimise avalduse vormi, kandidaatide ringkonnanimekirja vormi, kandideerimisavalduse vormi ja kandidaadi ankeedi vormi kehtestamine kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks; Valimiskulude aruande koostamise, esitamise ja avalikustamise kord
kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel [terviktekst]; Valimiste korraldamiseks eraldatud raha kasutamise kord kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel; Vaatleja staatus kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel; Valimisliidu registreerimise avalduse vormi kehtestamine kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks; Valimisliidu kandidaatide registreerimise avalduse vormi, kandidaatide ringkonnanimekirja vormi ja kandideerimisavalduse vormi
kehtestamine kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks ning Hääletamis- ja valimistulemuste protokollide vormi kehtestamine kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks.

Kogumik iseseisva elektroonilise väljaandena ei ilmu. Kõikide kogumikus avaldatud õigusaktide tekstid on aga kättesaadavad elektroonilisest Riigi Teatajast aadressil www.riigiteataja.ee

Kogumiku tellimiseks palume pöörduda Riigi Teataja Kirjastusse telefonil 6935872 või e-posti aadressil teataja@rtk.ee  

Kogumiku tiraaž on 1000 eksemplari, hind koos käibemaksuga on 30 krooni.

Lisainfo: Külli Koit, Riigi Teataja Kirjastuse direktori asetäitja, tel 693 5872, kylli.koit@rtk.ee

Lugupidamisega,

Jaanus Rankla
Riigikantselei pressinõunik
tel 693 5832