Ilmus SIGMA kogumiku “Poliitika vahendite tõhustamine mõjude hindamise abil” eestikeelne tõlge ja kaks artiklit

30.09.2002 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Tallinnas,Stenbocki majas 1. oktoobril 2002. a. Riigikantselei koostöös NISPAcee’ga andis välja SIGMA kogumiku nr. 31 “Poliitika vahendite tõhustamine mõjude hindamise abil” eestikeelse tõlke. Kogumiku oluline sõnum on, et ministrid peaksid julgemalt kasutama mõjude hindamist, lisades selle valitsuse otsuste tegemise protseduuri, tagades vajalikud vahendid ning nõudes enne otsuste vastuvõtmist kvaliteetset informatsiooni oma ametkonnalt. Dokument käsitleb mõjude analüüsi laias mõttes, sisaldades poliitika analüüsi (mõjude hindamise kasutamist vahendite valikul), poliitka vahendite hindamist seadusloome faasis ning olemasolevate seaduste ja programmide hindamist. Erilist rõhku on pandud mõjude hindamisele seadusloome faasis.

Peale käesoleva Sigma kogumiku on sama projekti raames tõlgitud ka Patricia W. Ingraham’i artikkel “Eestvedamise ja tulemuslikkuse vaheline seos avalikes organisatsioonides” ja Staffan Synnerström’i artikkel “Avaliku teenistuse professionaalne juhtimine: tõhusate, mõjusate ja kõrgelt kvalifitseeritud juhtide kujundamine”.

Trükitud kujul kogumikest huvitatutel palume pöörduda Riigikantselei avaliku teenistuse ja personaliosakonda.

Kogumik ja tõlgitud artiklid on avaldatud Riigikantselei koduleheküljel aadressil
http://www.riigikantselei.ee/index.php?id=1642

Lugupidamisega,

Jaanus Rankla
Riigikantslei pressinõunik
Tel 693 5832