Integratsiooniprogramm valmistub aastateks 2004-2007

24.09.2003 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Stenbocki majas, Tallinnas 24. septembril 2003. a. “Eestis on kujunenud soodne pind integratsiooniprotsesside edasiseks kiirendamiseks ja süvendamiseks,” ütles rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo, hinnates riikliku programmi “Integratsioon Eesti ühiskonnas 2000 – 2007” esimese etapi tulemusi. Eilsel kogunemisel arutas programmi juhtkomitee rahvastikuministri eesistumisel programmi järgmise etapi (2004 – 2007) ettevalmistamist ja uusi rõhuasetusi. Tegevuskavade suurema hõlmavuse ja koordineerituse tagamiseks moodustati ekspertkomisjon, milles on esindatud kõik ministeeriumid.

Rummo sõnul on Eesti integratsiooniprogrammi põhimõttelised alused hästi paigas ja ka selle senine elluviimine on äratanud rahvusvaheliselt positiivset tähelepanu.

“Samas tuleb tegevusse lisada energiat ja seista hea selle eest, et kolm tegevussuunda – keelelis-kommunikatiivne, sotsiaal-majanduslik ning õiguslik ja poliitiline integratsioon – oleksid omavahel tihedamalt seotud ja toetaksid üksteist,” lisas ta. Olulise koha uutes tegevuskavades saab riigikeele õppe taseme tõstmine kogu Eestis, naturalisatsiooniprotsessi kiirendamine ja kutseõppevõimaluste kujundamine kõrge töötusega piirkondades. Eraldi teemana käsitletakse integratsiooniprogrammi rakendatavust tulevaste uusimmigrantide sulandamiseks Eesti ühiskonda.

Tegevuskavad esitatakse Vabariigi Valitsusele detsembris.

Lähem info: rahvastikuministri nõunik Erik Salumäe, tel 693 5976 / 050 84203, erik.salumae@riigikantselei.ee

Lugupidamisega,

Marko Ringo
Riigikantselei pressinõunik
Tel 693 5728