Käivitub elektroonilise Riigi Teataja infosüsteem

28.05.2002 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Tallinnas Stenbocki majas, 28. mail 2002. a. Kolmapäeval, 29. mail 2002 algusega kell 12 tutvustatakse ajakirjanikele 1. juunist kasutusele võetavat elektroonilise Riigi Teataja (eRT) infosüsteemi. Interneti vahendusel kõigile tasuta kasutatav infosüsteem on riigi põhiregister. Andmekogus olevad õigusaktid omavad erinevalt senisest võrdset juriidilist jõudu Riigi Teataja paberversioonis avaldatutega. Kättesaadavad on seaduste, Vabariigi Valitsuse määruste ning ministrite määruste terviktekstid – tekstid, milledesse on lisatud õigusaktidesse pärast nende algkujul vastuvõtmist tehtud muudatused.

Elektroonilise Riigi Teataja rajamine on olnud pikk ja töömahukas protsess. Vabariigi Valitsus kiitis vastava seadusemuudatuse heaks 2000. aasta oktoobris. Jaanuaris 2001 võttis Riigikogu vastu andmekogude seaduse ja Riigi Teataja seaduse muutmise seaduse, millega pandi seadusandlik alus elektroonsele Riigi Teatajale. Riigikantselei, Riigi Teataja Kirjastuse ja Justiitsministeeriumi koostöö tulemusena hakkab elektrooniline Riigi Teataja tööle 1. juunil 2002. Elektroonilise Riigi Teataja infosüsteemi rajas riigihanke tulemusena AS WebMedia, riigihanke volitatud töötleja leidmiseks võitis AS Andmevara.

Elektroonilise Riigi Teataja infosüsteemi käivitumisega korrastatakse ka kehtiv õigus. Vabariigi Valitsus otsustab 28. mai 2002. a. istungil ligi 180 Vabariigi Valitsuse määruse kehtetuks tunnistamise. Terviktekstide kontrollimise käigus on selgunud, et ametlikult kehtivad paljud Vabariigi Valitsuse määrused, mille tegelik regulatiivsus on kadunud ja õigusruumis sisuliselt enam ei toimi. Näiteks kehtivad paljude valitsusasutuste puhul vanad määrused vaid formaalselt, neil on uued põhimäärused, vanast määrusest on kehtima jäänud ainult punkt asutuse loomise kohta. Samuti on kehtetuks tunnistamata jäänud terve rida määrusi, mille reguleerimisalasse kuuluvad küsimused on nüüdseks lahendatud seadustega.

Lugupeetud ajakirjanikud! Olete oodatud elektroonilise Riigi Teataja infosüsteemi esitlusele kolmapäeval, 29. mail 2002 kell 12 Stenbocki majja, valitsuse istungisaali.

Lähemalt: Külli Koit, Riigi Teataja Kirjastuse direktori asetäitja, tel 693 5872, 05148119
kylli.koit@rtk.ee  

Lugupidamisega,

Jaanus Rankla
Riigikantselei pressinõunik
Tel 693 5832