Kasutusele võeti uus Riigi Teataja infosüsteem

03.11.2010 | 09:38

Uudis
    • Jaga

Riigikantselei avas uue elektroonilise Riigi Teataja infosüsteemi. Uus infosüsteem sisaldab uusi ja mugavaid õigusteabeteenuseid ning on eeskujuks kogu Euroopale.

Uues infosüsteemis on terviktekstidele lisatud sisukorrad, terviktekstide erinevaid redaktsioone on võimalik võrrelda ning avaldatavate aktide kohta on võimalik tellida e-posti aadressile teateid. Aktide juurde lisanduvad lingid menetluse kohta Riigikogus ja kooskõlastamise infosüsteemis, nii muutuvad kergesti kättesaadavaks näiteks eelnõude seletuskirjad. Samuti lisatakse Riigi Teatajas avaldatavatele aktidele lingid Euroopa Liidu õigusaktidele.

Uues Riigi Teataja võrguväljaandes viidi õigusaktid XML standardile, mis võimaldab tulevikus veelgi suurendada õigusteabe otsimist ja seostamist. Selleks juurutatakse Riigi Teatajas avaldatavate terviktekstide koostamiseks eraldi töövahend, mida hiljem on võimalik kasutusele võtta kõigi õigusaktide koostamiseks.

Kohaliku omavalitsuse määruste terviktekstide avaldamisega alustatakse 2011. aastal ning 1. jaanuarist 2013 muutub kõigi määruste ja nende terviktekstide avaldamine Riigi Teatajas kohalikele omavalitsustele kohustuslikuks.

Kõiki muudatusi sisaldavate terviktekstide avaldamine ametlike tekstidena ja nende tasuta kättesaadavus on eeskujuks kogu Euroopale. Paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides on tasuta juurdepääs internetis avaldatud õigusaktidele tehtud võimalikuks alles viimastel aastatel. Mõnedes riikides on keerulisemate otsingute tegemine ja juurdepääs terviktekstidele siiani tasuline. 12-s Euroopa Liidu liikmesriigis ei oma õigusaktide elektrooniline avaldamine veel ametlikku tähendust. Ametlik ei ole ka internetis kättesaadav Euroopa Liidu Teataja.

Pärast elektroonilise Riigi Teataja ilmuma hakkamist 2002. aastal vähenes nõudlus paberil Riigi Teataja järele pidevalt. 2010. aasta esimeseks poolaastaks oli väljaandel keskmiselt vaid 17 tellijat. Elektroonilisse Riigi Teatajasse pöördumiste arv on 2002. aastast kasvanud kordades, suurenedes iga aastaga keskmiselt 20 protsenti. Ka kasutajate rahulolu elektroonilise Riigi Teatajaga on püsinud erakordselt kõrgel.

Riigi Teataja muutus ainult internetis ilmuvaks võrguväljaandeks 1. juunil 2010, kui jõustus uus Riigi Teataja seadus.

Uue elektroonilise Riigi Teataja tehnilise lahenduse töötas välja aktsiaselts Webmedia. Riigi Teataja infosüsteemi majutamise eest vastutab Justiitsministeeriumi Registrite ja Infosüsteemide Keskus.

1. jaanuarist 2011 lähevad Riigi Teataja väljaandja ülesanded Riigikantseleilt üle Justiitsministeeriumile.

Vaata lisaks: www.riigiteataja.ee

Kristiina Tiimus
Riigikantselei
693 5605
kristiina.tiimus@riigikantselei.ee