Keelenõu saab riigilt tuge

16.12.2003 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Tallinn, Stenbocki maja
16.detsember, 2003

Eesti Keele Instituudi eestvedamisel ning kultuuriminister Urmas Paeti ja rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo toetusel täiustatakse järgmisest aastast keelenõuannete andmist.

Jaanuaris kavatsetakse ühiselt allkirjastada leping, millega luuakse võimalused keelenõu süsteemi arendamiseks. Tänasel kohtumisel Eesti Keele Instituudi juhtide ning keelenõustajatega lepiti kokku, et keelenõustamisprojektile  eraldatakse kokku miljon krooni.

"Kahetsusväärselt tihti kohtab eesti keele väärkasutust," ütles rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo. "Kindla ja järjepideva keelenõu arendamise abil astume olulise sammu eesti keele huvides."
 
Kultuuriminister Urmas Paeti sõnul on eesti keele ja  kultuuri säilimise huvides oluline arendada ka keelenõu kasutamise võimalust. “Seega peame vajalikuks regulaarse keelenõu andmist”, lisas minister Paet.

Eesti Keele Instituut annab telefonitsi keelenõu juba praegu, seni tehakse seda igapäevatöö kõrvalt. Järjest suurenev huviliste arv ja töökoormus tingisid vajaduse anda keelenõu pakkumisele laiemat tuge.

Lisainfo:
Taavi Rõivas
Rahvastikuministri büroo
Tel. 693 5740

Ave Toots-Erelt
Kultuuriministeerium
Tel. 6282 262