Avalik konkurss Keskonnaministeeriumi kolme asekantsleri ametikoha täitmiseks

03.07.2018 | 10:35

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi kolme Keskkonnaministeeriumi asekantsleri ametikohta täitmiseks:
kliima ja strateegilise planeerimise asekantsler
eluslooduse asekantsler
tugiteenuste ja maapoliitika asekantsler

Avaliku teenistuse tippjuht on oma asutuse või valdkonna visiooni looja, kes juhib poliitika kujundamist ja nüüdisaegsete teenuste arendamist. Ta on innustav eestvedaja, kes inimesi ja koostööd väärtustades saavutab parimad tulemused.

Kandidaadile esitatavad nõuded on toodud vastava ametikoha kirjelduses.

Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.

Kandideerimistaotluses palume esitada:
- motiveeritud avalduse, sh kinnituse, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- elulookirjelduse, soovitavalt europassi CV vormil;
- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta.

Kandideerimistaotluse palume esitada hiljemalt 10.8.2018 tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, 15161 Tallinn, märgusõnaga „Keskkonnaministeeriumi konkurss“ või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee.

Lisainfo www.riigikantselei.ee/keskkonnaministeerium2018 ja telefonil 693 5460 (Riigikantselei).