Kindlustusinspektsiooni peadirektori ametikohale esitati Kaido Tropp

13.06.2001 | 00:00

Uudis
    • Jaga

TallinnasStenbocki majas, 13. juunil 2001. a.Riigikantselei juures tegutsev kõrgemate riigiametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjon  luges Kindlustusinspektsiooni peadirektori kohusetäitja Kaido Tropi vastavaks Kindlustusinspektsiooni peadirektori ametikohale esitatud nõuetele­­ ning esitas ta rahandusministrile ametisse nimetamiseks.

Kaido Tropp (s. 1972 ) on lõpetanud aastal 1994 Tartu Ülikooli õigusteaduskonna. Aastatel 1994 – 1997 töötas ta Kindlustusinspektsiooni juristina, 1997 – 2001 Kindlustusinspektsiooni peadirektori asetäitjana. Alates 2001. aastast on Kaido Tropp Kindlustusinspektsiooni peadirektori kohusetäitja

Riigikantselei
juures tegutsev kõrgemate riigiametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjon
atesteerib ministeeriumide asekantslereid, ametite ja inspektsioonide peadirektoreid ja nende asetäitjaid, maasekretäre, ministeeriumide ja Riigikantselei osakondade direktoreid ja juhatajaid ning muude valitsusasutuste juhte, samuti ametnikke, keda kavatsetakse edutada mõnele nimetatud ametikohtadest. 

Samuti hindab konkursi- ja atesteerimiskomisjon avaliku konkursi korras teenistusse võetavate kõrgemate riigiametnike kandidaatide vastavust ametikoha täitmiseks esitatavatele nõuetele

Vaata lisaks: Kindlustusinspektsioon: http://www.eisa.ee/


Jaanus Rankla
Riigikantselei pressinõunik
Tel 693 5832