Kodakondsuseta isikute arv langes aastaga rohkem kui 11 000 inimese võrra

28.12.2004 | 12:01

Uudis
    • Jaga

Eestis elavate kodakondsuseta isikute arv on langenud ühe aastaga rohkem kui 11 000 inimese võrra, ütles rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo täna Stenbocki majas aastakokkuvõtet tehes. “Seega on põrmustatud Venemaa ametiisikute väited, mida nad pidevalt esitavad maailma avalikkusele, et Eestis laheneb määratlemata kodakondsusega isikute probleem alles 30 aasta jooksul," ütles rahvastikuminister. "Praeguse tempo juures saab kindel olla, et asi saab lahenduse vähem kui kümne aastaga.“

Järsult on tõusnud nende isikute arv, kes on saanud Eesti kodakondsuse naturalisatsiooni korras. Kui 2003. aastal oli selliseid isikuid Eestis 3700, siis 2004. aastal on see arv kasvanud rohkem kui 6500 inimeseni. Eesti kodakondsuse taotlemine hoogustus pärast Euroopa Liiduga liitumise positiivset rahvahääletust 2003. aasta septembris ning on jätkunud läbi käesoleva aasta.

Riikliku integratsiooniprogrammi tegevuskavades aastateks 2004-2007 seati eesmärgiks aastas vähemalt 5000 isikule Eesti kodakondsuse andmine, kuid juba esimesel aastal on ületati see arv tunduvalt.

"Riigi kõikumatu järjekindlus kodakondsuspoliitika põhialustes ja samaaegselt tihedam suhtlus sihtrühmaga on naturalisatsiooniprotsessi vahepealsest suhtelisest talveunest välja toonud," ütles rahvastikuminister.

Kodakondsuseta isikud moodustavad tänaseks vähem kui 11 protsenti kogu Eesti rahvastikust, kokku on neid jäänud 153 500 isikut. Vahetult pärast Eesti taasiseseisvumist oli neid kolmandik kogu rahvastikust. "Niisugune naturalisatsioonitempo on maailmas täiesti pretsedenditu," rõhutas Rummo.

Rahvastikuminister Rummo tõstis esile kodakondsuse seaduse muudatust, millega vähendati tarbetult pikka ooteaega kodakondsuse taotlemisel ühelt aastalt kuuele kuule ning Kodakondsus- ja Migratsiooniameti peadirektori Mari Pedaku energilist tegevust seaduses tehtud muudatuse rakendamisel.

Samuti oli ministri hinnangul lõppeval aastal oluline aktiivne informatsiooni levitamine kodakondsuse taotlemise võimaluste kohta, eriti võimaluste kohta saada Eesti kodakondsust lastele. Minister tõstis esile Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse tööd, kes viis paljudes Eesti koolides lõppeva aasta kevadel ja sügisel läbi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami, mis võimaldas paljudel kodakondsuseta õpilastel täita Eesti kodakondsuse omandmiseks vajalikud tingimused.

Lisainformatsioon:
Aarne Veedla, rahvastikuministri nõunik
Aarne.Veedla@riigikantselei.ee
Tel. 5164744