Kolmes linnas korraga arutatakse Eesti tuleviku üle

25.09.2018 | 13:55

Uudis
    • Jaga

Stenbocki maja, 25. september 2018 - 26. septembril toimub üheaegselt Tallinnas, Tartus ning Narva-Jõesuus arutelu, milline võiks olla Eesti koht maailmas aastal 2035. Riigikantselei strateegiabüroo juht Henry Kattago toob välja, et seekordsel Eesti 2035 strateegia jätkuseminaril keskendutakse täpsemalt Eesti positsioonile muutuvas maailmas ehk arutletakse selle üle, kuidas globaalsed trendid meid mõjutavad ning mis võimalused need Eestile avavad.

Maailmakohviku tüüpi arutelud toimuvad Tallinnas hotellis Hilton, Tartus hotellis Dorpat ning Narva-Jõesuus hotellis Noorus spaa. „On igati loomulik, et strateegialoomes kaasalööjad saaksid seda teha võimalikult vähese aja- ja rahakuluga. Seetõttu korraldamegi „Eesti 2035“ seminare ka väljaspool Tallinna. Eesti praktikas ei ole see olnud paraku tavaline,“ lausus Kattago. Seminar algab kolmes linnas kell 10.

Arutelude fookuses on, millised olulisemad globaalsed suundumused kujutavad Eestile ohtu või annavad hoopis võimaluse. „Sageli kipume kõnelema globaalsetest megatrendidest, mis on näiteks tehnoloogia kiirenev muutus, kliimaprobleemid, ressursside suurenev nappus ja mitmed teised arengud, negatiivse alatooniga,“ toob Kattago välja ning lisab, et me näeme megatrendides enamasti ohtu ja lahendamatut ülesannet. „„Eesti 2035“ strateegia koostamise puhul peaksime aga arutlema hoopis selle üle, milliseid võimalusi need suundumused Eestile loovad. Me ilmselt ei suuda neid arengutrende üksi muuta või ümber pöörata, kuid me võiksime leida võimalusi need Eesti tuleviku kasuks pöörata,“ arutleb Kattago.

„Seminaripäeva lõpuks oleme välja toodud ohud ning võimalused seadnud prioriteetsuse järjekorda, mis annab meile juba suuna järgmisteks Eesti kesksemateks aruteludeks,“ lisas Kattago.

Valitsuse kevadel algatatud strateegia „Eesti 2035“ eesmärk on leppida kokku Eesti järgmise 15 aasta arengueesmärgid ning probleemipõhised tegevussuunad selleks, et Eesti oleks ka aastal 2035 väga hea riik, kus elada.

Strateegia Eesti 2035 meeskond ootab huvigruppe, teadlasi ja teisi huvitatuid Eesti tuleviku üle mõtlema ja kaasa rääkima veebilehel https://riigikantselei.ee/et/Eesti2035 ning Facebook lehel https://www.facebook.com/Eesti2035/


Taust: mis ja millal toimub?

  • Strateegia „Eesti 2035“ koostamine kestab kaks aastat ja see esitatakse valitsusele heaks kiitmiseks 2020. aasta kevadel. „Eesti 2035“ strateegia loomist veavad riigikantselei ja rahandusministeerium.
  • Praegu ehk selle aasta lõpus toimuvad töörühmad ja avalik konsultatsioon, mille tulemusel püütakse kirjeldada Eestit mõjutavat välis- ja sisekeskkonda aastani 2035 – kaardistame eesseisvad teadaolevad probleemid, võimalused, tendentsid jne.
  • Järgmise aasta algusest kuni septembrini toimuvate töörühmade eesmärk on leida võimalusi, kuidas erinevate valdkondade suundumusi ja arenguvajadusi teineteist toetama panna. Näiteks, kuidas tegevused sotsiaalvaldkonnas toetaksid hariduse arengut või riigi tehnoloogiapoliitika aitaks kaasa vananeva ühiskonnaga toimetulekuks. See ongi „Eesti 2035“ strateegia koostamise põhitöö.
  • „Eesti 2035“ esitatakse Vabariigi Valitsusele heakskiitmiseks aprillis 2020.


Taust: miks vajame strateegiat Eesti 2035?

  • Juhime Eesti arengut viisil, mis arvestab meie ees seisvaid probleeme ning kasutab ära võimalusi. Selleks lepime laiapindse strateegialoome käigus 2020. aasta kevadeks kokku järgmise viieteistkümne aasta peamised arengueesmärgid, pidades silmas, kuhu on maailm liikumas, milliste probleemide ees seisame ning millises Eestis tahame tulevikus elada.
  • Teeme riigi eesmärgid, meie ees seisvad probleemid ja võimalused arusaadavaks igale eesti inimesele. „Eesti 2035“ strateegia loob Eesti strateegilise raamistiku tervikvaate ning selle koostamise käigus planeeritakse ka Euroopa Liidu struktuurivahendid järgmiseks seitsmeaastaseks perioodiks.
  • Vähendame bürokraatiat ning planeerime arusaadavamalt. „Eesti 2035“ strateegia eesmärk on vähendada eri arengukavade ja strateegiate hulka ning ülesannete dubleerimist.


„Eesti 2035“ on mõtteline jätkustrateegia 2020. aastal lõppevale konkurentsivõime kavale „Eesti 2020“. Selle väljatöötamise käigus viiakse läbi ka Euroopa Liidu struktuurivahendite perioodi 2021-2027 planeerimistegevused.

Fotod 12. septembril Tallinnas Hilton hotellis toimunud „Eesti 2035“ strateegiaseminarist (autor: riigikantselei): https://www.dropbox.com/sh/xcagk3ed0uqwx29/AADVbNtHhS2qwW5EWb52i1DDa?dl=0