Komisjon esitas Ain Purga, Urmas Kuke ja Oleg Epneri ametisse nimetamiseks

14.11.2001 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Tallinnas Stenbocki majas, 14. novembril 2001. a. Riigikantselei juures tegutsev kõrgemate riigiametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjon luges Keskkonnainspektsiooni peadirektori kohusetäitja Ain Purga, Teede- ja Sideministeeriumi infrastruktuuri asekantsleri kohusetäitja Urmas Kuke ning Raudteeameti peadirektori kohusetäitja Oleg Epneri vastavaks vastavatele ametikohtadele esitatud nõuetele­­ ning esitas nad vastavatele ministritele ametisse nimetamiseks.

Ain Purga (s. 1958) on lõpetanud Eesti Põllumajanduse Akadeemia hüdrotehnika insenerina. Ta on töötanud Eesti Maaparandusprojekti insenerina ning alates 1990. aastast Looduskaitseametis ning Keskkonnainspektsioonis erinevatel ametikohtadel. Käesoleva aasta algusest on Purga Keskkonnainspektsiooni peadirektori kohusetäitja.

Urmas Kukk
(s. 1965) on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna. Aastatel 1991-1996 töötas Kukk RAS-is Järvakandi Tehased erinevatel ametikohtadel lõpetades direktorina, 1996-1999 advokaadibüroos Concordia vandeadvokaadi abi ning vanemabina. 1999. aastal asus Kukk teenistusse Majandusministeeriumi õigusosakonna juhatajana. Alates 2000. aastast alustas Kukk teenistust Teede- ja Sideministeeriumis, algul juriidilise osakonna juhtajana ning hiljem asekantsleri kohusetäitjana.

Oleg Epner
(s. 1963) on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli tööstuse juhtimise ja planeerimise erialal. Aastatel 1999-2000 töötas Epner Majandusministeeriumi tööstuse osakonna juhatajana. Alates 2000. aastast on Epner Raudteeameti peadirektori kohusetäitja.

Riigikantselei
juures tegutsev kõrgemate riigiametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjon atesteerib ministeeriumide asekantslereid, ametite ja inspektsioonide peadirektoreid ja nende asetäitjaid, maasekretäre, ministeeriumide ja Riigikantselei osakondade direktoreid ja juhatajaid ning muude valitsusasutuste juhte, samuti ametnikke, keda kavatsetakse edutada mõnele nimetatud ametikohtadest. Samuti hindab konkursi- ja atesteerimiskomisjon avaliku konkursi korras teenistusse võetavate kõrgemate riigiametnike kandidaatide vastavust ametikoha täitmiseks esitatavatele nõuetele.


Vaata lisaks:  Keskkonnainspektsioon http://www.kki.ee
            
            Teede- ja Sideministeerium http://www.tsm.ee
                        Raudteeamet http://www.rdtamet.ee/
Lugupidamisega,Jaanus Rankla

Riigikantselei pressinõunik
Tel 693 5832