Komisjon esitas Märt Otsa ja Margus Uudami ametisse nimetamiseks

10.10.2001 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Riigikantselei juures tegutsev kõrgemate riigiametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjon luges Energiaturu Inspektsiooni peadirektori kohusetäitja Märt Otsa Energiaturu Inspektsiooni peadirektori ametikohale esitatud nõuetele­­ ning esitas ta majandusministrile ametisse nimetamiseks. Rahandusministeeriumi majanduspoliitika asekantsleri kohusetäitja Margus Uudam loeti vastavaks Rahandusministeeriumi majanduspoliitika asekantsleri ametikohale esitatud nõuetele ning esitati rahandusministrile ametisse nimetamiseks.

Märt Ots (s. 1966 ) on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli soojusenergeetika erialal ning täiendanud ennast  Kieli Majandusakadeemias ning Göteborgi Chalmersi Tehnikaülikoolis. Aastatel 1991 –1992 töötas Ots Tööstus- ja Energeetikaministeeriumi peaspetsialistina, aastatel 1992 – 1993 Riiklikus Energiametis. Aastatel 1994 – 1998 ja 2000 töötas Ots Majandusministeeriumis energeetikavaldkonnas. Märt Ots on töötanud ka Stockholmi Keskonna Instituudi ning AEA Technology, Environment plc. (Suurbritannia) projektijuhina. Atales  aastast 2000 on Ots Energiaturu Inspektsiooni peadirektori kohusetäitja

Margus Uudam
(s. 1975) on lõpetanud Eesti Kõrgema Kommertskooli rahvusvahelise ärijuhtimise eriala. Aastatel 1995 – 1998 töötas Uudam HF Kapitali juhatajana, Uudam on alates 1998. aastast Hüvitusfondi juhatuse liige. Alates aastast 2000 töötab Margus Uudam Rahandusministeeriumis – algul riigikassa osakonna juhataja asetäitja kohusetäitjana ning detsembrist 2000 majanduspoliitika asekantsleri kohusetäitjana.

Riigikantselei
juures tegutsev kõrgemate riigiametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjon atesteerib ministeeriumide asekantslereid, ametite ja inspektsioonide peadirektoreid ja nende asetäitjaid, maasekretäre, ministeeriumide ja Riigikantselei osakondade direktoreid ja juhatajaid ning muude valitsusasutuste juhte, samuti ametnikke, keda kavatsetakse edutada mõnele nimetatud ametikohtadest. Samuti hindab konkursi- ja atesteerimiskomisjon avaliku konkursi korras teenistusse võetavate kõrgemate riigiametnike kandidaatide vastavust ametikoha täitmiseks esitatavatele nõuetele.


Vaata lisaks: Energiaturu Inspektsioon: http://www.eti.gov.ee/
                      
Rahandusministeerium: http://www.fin.ee/


Lugupidamisega,Jaanus Rankla

Riigikantselei pressinõunik
Tel 693 5832