Konkursi- ja atesteerimiskomisjon luges Harry Heina ametikohale vastavaks

04.10.2000 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Tallinnas Stenbocki majas, 4. oktoobril 2000. a. Riigikantselei juures tegutsev kõrgemate riigiametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjon arutas oma tänasel koosolekul Päästeameti peadirektori Harry Heina atesteerimist seoses siseministri ettepanekuga tema edutamiseks ning otsustas lugeda Harry Heina Piirivalveameti peadirektori ametikoha nõuetele vastavaks.

Harry Hein (s. 1945) töötab alates 1991. aastast Päästeameti peadirektorina, 1981 – 1991 oli Harry Hein ENSV Tsiviilkaitse staabi ülem. Harry Hein on lõpetanud Leningradi Kõrgema Sõjakooli ning Frunze nimelise Sõjaväe Akadeemia üldvägede ja staapide operatiiv-taktikalise juhtimise erialal. Hein on läbinud täienduskursused kodanikukaitse ja päästetööde alal Norras, Soomes ja USAs.

Avaliku teenistus seaduse kohaselt kuulub edutamise korras ametikohale nimetatav ameti peadirektori kandidaat eelnevalt atesteerimisele Riigikantselei juures asuvas kõrgemate riigiametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjonis. Vabariigi Valitsuse seaduse kohaselt nimetab Piirivalveameti peadirektori ametisse siseminister.

Jaanus Rankla
Riigikantselei pressiesindaja
Tel 693 5832