Konkursi- ja atesteerimiskomisjon otsustas

27.02.2003 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Tallinnas Stenbocki majas, 27. veebruaril 2003. a. Riigikantselei juures tegutsev kõrgemate riigiametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjon luges kolm senist justiitsministeeriumi asekantsleri kohusetäitjat vastavaks nende ametikohtadele esitatud nõuetele ja esitas nad justiitsministrile ametisse nimetamiseks. Priit Kama loeti vastavaks Justiitsministeeriumi halduse asekantsleri ametikohale esitatud nõuetele, Margus Sarapuu loeti vastavaks Justiitsministeeriumi kohtute asekantsleri ametikohale esitatud nõuetele ning Peeter Näks loeti vastavaks Justiitsministeeriumi vanglate asekantsleri ametikohale esitatud nõuetele.

Riigikantselei juures avaliku teenistuse seaduse alusel tegutsev kõrgemate riigiametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjon atesteerib ministeeriumide asekantslereid, ametite ja inspektsioonide peadirektoreid ja nende asetäitjaid, maasekretäre, ministeeriumide ja Riigikantselei osakondade direktoreid ja juhatajaid ning muude valitsusasutuste juhte, samuti ametnikke, keda kavatsetakse edutada mõnele nimetatud ametikohtadest. Samuti hindab konkursi- ja atesteerimiskomisjon avaliku konkursi korras teenistusse võetavate kõrgemate riigiametnike kandidaatide vastavust ametikoha täitmiseks esitatavatele nõuetele.

Vaata lisaks Justiitsministeeriumi asekantslerite CVd: http://www.just.ee/index.php3?cath=1447  


Lugupidamisega,

Jaanus Rankla
Riigikantselei pressinõunik
Tel 693 5832