Konkursi- ja atesteerimiskomisjon otsustas

19.02.2003 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Tallinnas Stenbocki majas, 19. veebruaril 2003. a. Riigikantselei juures tegutsev kõrgemate riigiametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjon luges Tolliameti peadirektori kohusetäitja Aivar Rehe vastavaks Tolliameti peadirektori ametkohale kehtestatud nõuetele ja esitas ta rahandusministrile ametisse nimetamiseks. Komisjon esitas põllumajandusministrile kaks kandidaati, kes tunnistati vastavaks Veterinaar- ja Toiduameti peadirektori ametikohale esitatud nõuetele. Kandidaadid on Ago Pärtel ja Tiina Vares. Avaliku teenistuse seaduse kohaselt esitab konkursi- ja atesteerimiskomisjon ametikohale nimetamiseks ühe või mitu kandidaati või loobub kandidaadi esitamisest. Veterinaar- ja Toiduameti peadirektor valiti avaliku konkursi korras.

Aivar Rehe (s. 1963) on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna tööstuse planeerimise erialal ning täiendanud end St Mary’s University´s ning EBRD panganduskursustel. Aastatel 1985–1992 töötas Rehe Mistra tootmisdirektorina, 1992–1994 Eesti Investeerimispanga laenujuhina, 1994–1998 Eesti Hoiupanga laenudirektori ning juhatuse aseesimehena. 1998. aastal siirdus Rehe tööle Hansapanga Gruppi töötades krediididirektor, riskijuhtimise ja järelevalve direktor ning Hansapanga gruppi kuuluva Leedu panga LTB integratsiooniprojekti riskijuhina. Aastast 2002 on Aivar Rehe tolliameti peadirektori kohusetäitja.

Ago Pärtel (s. 1965) on lõpetanud Eesti Põllumajandusülikooli veterinaariateaduskonna veterinaarmeditsiini erialal. Aastatel 1988 –1992 töötas Pärtel Tallinna Linnuvabrikus veterinaararsti ja peaveterinaararstina, aastatel 1992–93 Jõelähtme valla volitatud veterinaararstina. 1994. aastal asus Ago Pärtel Riigi Veterinaarameti teenitusse töötades peaveterinaararstina ja peadirektorina. Aastatel 1998 – 2002 oli Pärtel Veterinaar- ja Toiduinspektsiooni peadirektor. Aastast 2000 on Ago Pärtel Veterinaar- ja Toiduameti teenistuses töötades peadirektori asetäitja, peadirektori ja peadirektori kohusetäitja ametikohtadel.

Tiina Vares (s. 1960) lõpetanud lõpetanud Eesti Põllumajandusülikooli zootehnikuna ning täiendanud end magistrantuuris Tartu Ülikoolis ärijuhtimise alal. Tiina Vares jätkab õpinguid Berliini Humboldti Ülikooli doktorantuuris. Aastatel 1989 – 1993 töötas Vares Eesti Mustakirju Karja Aretuskeskuse peazootehniku ja aretuszootehnikuna, aastatel 1993 – 1998 Tõuaretusinspektsiooni Jõudluskontrolli keskuse juhatajana. Aastast 1998 on Tiina Vares ÜRO Põllumajandus- ja Toiduorganisatsiooni loomakasvatusspetsialist Kesk- ja Ida-Euroopa kontoris.

Riigikantselei juures avaliku teenistuse seaduse alusel tegutsev kõrgemate riigiametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjon atesteerib ministeeriumide asekantslereid, ametite ja inspektsioonide peadirektoreid ja nende asetäitjaid, maasekretäre, ministeeriumide ja Riigikantselei osakondade direktoreid ja juhatajaid ning muude valitsusasutuste juhte, samuti ametnikke, keda kavatsetakse edutada mõnele nimetatud ametikohtadest. Samuti hindab konkursi- ja atesteerimiskomisjon avaliku konkursi korras teenistusse võetavate kõrgemate riigiametnike kandidaatide vastavust ametikoha täitmiseks esitatavatele nõuetele.

Vaata lisaks:
Tolliamet http://www.customs.ee  
Veterinaar- ja Toiduamet http://www.vet.agri.ee  


Lugupidamisega,

Jaanus Rankla
Riigikantselei pressinõunik
Tel 693 5832