Konkursi- ja atesteerimiskomisjon otsustas

18.12.2002 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Tallinnas Stenbocki majas, 18. detsembril 2002. a. Täna Stenbocki majas oma selle aasta viimase koosoleku pidanud Riigikantselei juures tegutsev kõrgemate riigiametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjon tegi edutamisettepanekud. Komisjon tegi ettepaneku edutada Reet Mikkel Kultuuriministeeriumi kaunite kunstide asekantsleri ametikohale ning Anton Pärn Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantsleri ametikohale. Praegu töötavad Mikkel ja Pärn vastavate asekantslerite kohusetäitjatena. Ametisse nimetamise otsustab kultuuriminister.

Reet Mikkel (s. 1942) on lõpetanud Moskva A. Lunatsarski nim. Riikliku Teatrikunsti Instituudi (GITIS) teatriteaduse erialal. Aastatel 1965-69 oli ta Teatriühingu konsultant, 1969-73 teatri Vanemuine direktor. 1973- 1996 töötas Reet Mikkel Teatriühingus ja Teatriliidus. 1996. aastal asus Mikkel Kultuuriministeeriumi teenistusse töötades kunstide osakonna juhatajana, käesolevast aastast on ta ministeeriumi kaunite kunstide asekantsleri kohusetäitja.

Anton Pärn (s. 1960) on lõpetanud Tartu Ülikooli ajaloo erialal ning kaitsnud samas magistrikraadi arheoloogia erialal. Anton Pärn jätkab õpinguid Tartu Ülikooli ajaloo osakonna doktorantuuris. Aastatel 1986 – 1993 töötas Pärn Kultuuriministeeriumi Muuseumide ja Kultuurimälestiste Teaduslik-Metoodilise Nõukogu arheoloogiamälestiste sektoris. 1993 – 2001 oli Pärn Muinsuskaitseameti ning hiljem Muinsuskaitseinspektsiooni peadirektori asetäitja ametikohal. Alates käesolevast aastast on ta Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantsleri kohusetäitja.

Riigikantselei juures avaliku teenistuse seaduse alusel tegutsev kõrgemate riigiametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjon atesteerib ministeeriumide asekantslereid, ametite ja inspektsioonide peadirektoreid ja nende asetäitjaid, maasekretäre, ministeeriumide ja Riigikantselei osakondade direktoreid ja juhatajaid ning muude valitsusasutuste juhte, samuti ametnikke, keda kavatsetakse edutada mõnele nimetatud ametikohtadest. Samuti hindab konkursi- ja atesteerimiskomisjon avaliku konkursi korras teenistusse võetavate kõrgemate riigiametnike kandidaatide vastavust ametikoha täitmiseks esitatavatele nõuetele.

Vaata lisaks: Kultuuriministeeriumi http://www.kul.ee  


Lugupidamisega,

Jaanus Rankla
Riigikantselei pressinõunik
Tel 693 5832