Konkursi- ja atesteerimiskomisjon otsustas

16.08.2000 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Tallinnas Stenbocki majas, 16. augustil 2000. a. Riigikantselei juures tegutsev kõrgemate riigiametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjon otsustas lugeda Margus Kolga Kaitseministeeriumi kaitsepoliitika asekantsleri ametikohale vastavaks ning esitada siseministrile Siseministeeriumi rahandusosakonna juhataja ametikohale nimetamiseks Aime Luhaäär.

Margus Kolga (s. 1966) asus Kaitseministeeriumi teenistusse selle loomisel. 1994 - 1996 töötas Margus Kolga kaitsepoliitika osakonna juhataja ametikohal, ta osales aktiivselt Kaitseministeeriumi kaitsepoliitika osakonna loomisel ning kogu kaitsepoliitika alase töö käivitamisel. Alates 1996. aastast on Margus Kolga töötanud Kaitseministeeriumi kaitsepoliitika asekantsleri kohusetäitjana, tema tööülesanneteks on juhtida kaitsepoliitika ja planeerimise osakonna, NATO ja rahvusvaheliste suhete osakonna, rahvusvahelise koostöö osakonna ning avalike suhete osakonna tööd ning koordineerida nende tegevust. Margus Kolga on lõpetanud Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna ajaloolasena. Ta on täiendanud end Ameerika Ühendriikides, Šveitsi Konföderatsiooni Rahvusvahelises Poliitiliste Teaduste Instituudis ning mujal Euroopas.

Aime Luhaäär (s. 1951) asus Siseministeeriumi teenistusse 1997. aastal. Ta on täitnud ökonoomikaosakonna ja rahandusosakonna juhataja kohuseid. Enne 1997. aastat on Aime Luhaäär töötanud mitmetel raamatupidamisega seotud ametikohtadel avalikus sektoris. Aime Luhaäär on lõpetanud Tallinna Polütehnilise Instituudi majandusteaduskonna.

Lähemalt: Anu Vaabel, komisjoni sekretär, tel 631 6921

Jaanus Rankla
Riigikantselei pressiesindaja
Tel 693 5832