Konkursi- ja atesteerimiskomisjon otsustas

27.11.2002 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Tallinnas Stenbocki majas, 27. novembril 2002. a. Riigikantselei juures tegutsev kõrgemate riigiametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjon esitas siseministrile kaks kandidaati, kes tunnistati vastavaks Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja ametikohale esitatud nõuetele. Avaliku teenistuse seaduse kohaselt esitab konkursi- ja atesteerimiskomisjon ametikohale nimetamiseks ühe või mitu kandidaati või loobub kandidaadi esitamisest.

Külli Koort (s. 1972) on lõpetanud ajaloolasena Tartu Ülikooli ning kaitsnud Tallinna Tehnikaülikoolis magistrikraadi haldusjuhtimise alal. Koort on töötanud aastatel 1998 – 2002 Kodakondsus- ja Migratsiooniameti arhiiviosakonna juhataja asetäitjana ja juhatajana ning lektorina Sisekaitseakadeemias. Alates 2002. aastast on Külli Koort Kodakondsus- ja Migratsiooniameti siseauditiosakonna juhataja.

Enel Pungas (s. 1967) on lõpetanud Tartu Ülikooli inimgeograafia erialal ning kaitsnud Tallinna Pedagoogikaülikoolis magistrikraadi (MA) demograafia alal. Pungas on töötanud aastatel 1995 –1999 Saku Gümnaasiumis õpetajana ning 1997 – 1998 Eesti Kõrgkoolidevahelises Demouuringute keskuses projektijuhina. 1999 – 2000 oli Pungas UN/ECE Development and maintaining of database of the countries in transition projektijuht. Aastast 1997 töötab Enel Pungas Tallinna Pedagoogikaülikooli Demograafia Instituudi teadurina.

Riigikantselei juures avaliku teenistuse seaduse alusel tegutsev kõrgemate riigiametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjon atesteerib ministeeriumide asekantslereid, ametite ja inspektsioonide peadirektoreid ja nende asetäitjaid, maasekretäre, ministeeriumide ja Riigikantselei osakondade direktoreid ja juhatajaid ning muude valitsusasutuste juhte, samuti ametnikke, keda kavatsetakse edutada mõnele nimetatud ametikohtadest. Samuti hindab konkursi- ja atesteerimiskomisjon avaliku konkursi korras teenistusse võetavate kõrgemate riigiametnike kandidaatide vastavust ametikoha täitmiseks esitatavatele nõuetele.

Vaata lisaks: Siseministeeriumi http://www.sisemin.gov.ee/atp/index.html?id=243  


Lugupidamisega,

Jaanus Rankla
Riigikantselei pressinõunik
Tel 693 5832