Konkursi- ja atesteerimiskomisjon otsustas

07.11.2002 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Tallinnas Stenbocki majas, 7. novembril 2002. a. Riigikantselei juures tegutsev kõrgemate riigiametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjon luges Rahandusministeeriumi siseteenuste asekantsleri kohusetäitja Tauno Tatsi vastavaks Rahandusministeeriumi siseteenuste asekantsleri ametikohale esitatud nõuetele ning esitas ta rahandusministrile ametisse nimetamiseks.

Tauno Tats (s. 1972) on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli ärikorralduse õppesuuna rahvusvahelise majanduse eriala cum laude ning jätkab õpingud magistrantuuris. Tats on töötanud aastatel 1993 – 1998 Hoiupank/Hansapangas, 1999 – 2001 töötas Tats ASi Ösel juhatuse liikmena ning ASi Paljassaare Kalatööstus juhatuse esimehena. Aastast 1998 on Tauno Tats Hüvitusfondi juhatuse liige. 2001. aastal asus Tats Rahandusministeeriumi teenistusse töötades siseteenuste asekantsleri kohusetäitjana.

Riigikantselei juures Avaliku teenistuse seaduse alusel tegutsev kõrgemate riigiametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjon atesteerib ministeeriumide asekantslereid, ametite ja inspektsioonide peadirektoreid ja nende asetäitjaid, maasekretäre, ministeeriumide ja Riigikantselei osakondade direktoreid ja juhatajaid ning muude valitsusasutuste juhte, samuti ametnikke, keda kavatsetakse edutada mõnele nimetatud ametikohtadest. Samuti hindab konkursi- ja atesteerimiskomisjon avaliku konkursi korras teenistusse võetavate kõrgemate riigiametnike kandidaatide vastavust ametikoha täitmiseks esitatavatele nõuetele.


Lugupidamisega,

Jaanus Rankla
Riigikantselei pressinõunik
Tel 693 5832