Konkursi- ja atesteerimiskomisjon otsustas

31.10.2002 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Tallinnas Stenbocki majas, 31. oktoobril 2002. a. Riigikantselei juures tegutsev kõrgemate riigiametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjon luges Siseministeeriumi nõuniku Einike Uri vastavaks Siseministeeriumi rahvastiku asekantsleri ametikohale esitatud nõuetele ning esitas ta siseministrile ametisse nimetamiseks.

Einike Uri (s. 1972) on lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli kultuuriteaduskonna ning Tartu Ülikooli õigusteaduskonna. Praegu jätkab ta õpingud magistrantuuris Tartu Ülikooli Õigusinstituudis. Uri on töötanud aastatel 1989 – 1991 Eesti Teaduste Akadeemias ning aastatel 1996 –1998 Justiitsministeeriumis. 1998. aastal asus Einike Uri Siseministeeriumi teenistusse, töötades välissuhete ja eurointegratsiooni osakonna juhataja kohusetäijana ning hiljem osakonna juhatajana. Alates käesoleva aasta kevadest töötab ta Siseministeeriumi nõuniku ametikohal. Einiken Uri on end täiendanud välismaal, ta on Eesti Euroopa Liiduga liitumisläbirääkimiste sise- ja justiitsküsimuste töögrupi juht ning Siseministeeriumi Euroopa Liiduga põhiläbirääkija.

Riigikantselei juures Avaliku teenistuse seaduse alusel tegutsev kõrgemate riigiametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjon atesteerib ministeeriumide asekantslereid, ametite ja inspektsioonide peadirektoreid ja nende asetäitjaid, maasekretäre, ministeeriumide ja Riigikantselei osakondade direktoreid ja juhatajaid ning muude valitsusasutuste juhte, samuti ametnikke, keda kavatsetakse edutada mõnele nimetatud ametikohtadest. Samuti hindab konkursi- ja atesteerimiskomisjon avaliku konkursi korras teenistusse võetavate kõrgemate riigiametnike kandidaatide vastavust ametikoha täitmiseks esitatavatele nõuetele.

Lugupidamisega,

Jaanus Rankla
Riigikantselei pressinõunik
Tel 693 5832