Konkursi- ja atesteerimiskomisjon otsustas

05.06.2002 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Tallinnas Stenbocki majas, 5. juunil 2002. a. Riigikantselei juures tegutsev kõrgemate riigiametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjon esitas rahandusministrile kaks kandidaati, kes tunnistati vastavaks Tolliameti peadirektori ametikohale esitatud nõuetele. Avaliku teenistuse seaduse kohaselt esitab konkursi- ja atesteerimiskomisjon ametikohale nimetamiseks ühe või mitu kandidaati või loobub kandidaadi esitamisest. Tolliameti peadirektori nimetab ametisse rahandusminister. Edasine informatsioon rahandusministeeriumist.

Riigikantselei juures avaliku teenistuse seaduse alusel tegutsev kõrgemate riigiametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjon atesteerib ministeeriumide asekantslereid, ametite ja inspektsioonide peadirektoreid ja nende asetäitjaid, maasekretäre, ministeeriumide ja Riigikantselei osakondade direktoreid ja juhatajaid ning muude valitsusasutuste juhte, samuti ametnikke, keda kavatsetakse edutada mõnele nimetatud ametikohtadest. Samuti hindab konkursi- ja atesteerimiskomisjon avaliku konkursi korras teenistusse võetavate kõrgemate riigiametnike kandidaatide vastavust ametikoha täitmiseks esitatavatele nõuetele.

Vaata lisaks: Tolliamet, http://www.customs.ee  


Lugupidamisega,

Jaanus Rankla
Riigikantselei pressinõunik
Tel 693 5832