Konkursi ja atesteerimiskomisjon otsustas

04.04.2002 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Tallinnas Stenbocki majas, 4. aprillil 2002. a. Riigikantselei juures tegutsev kõrgemate riigiametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjon luges Haridusministeeriumi haldusala asekantsleri kohusetäitja Riho Raave vastavaks Haridusministeeriumi haldusala asekantsleri ametikohale esitatud nõuetele ning esitas ta haridusministrile ametisse nimetamiseks.

Riho Raave (s. 1960) on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna. Raave on töötanud aastatel 1989-1996 Tõlliste valla vallavanemana, 1996-1999 Pühajärve valla vallavanemana ning 1999-2001 Otepää valla vallavanemana. Aastast 2001 töötab Raave Haridusministeeriumi haldusala asekantsleri kohusetäitjana. Riho Raave on end täiendanud mitmetel juhtimiskursustel ning juristide täienduskoolitusel. Aastatel 1998-1999 viis Raave läbi Otepää linna ja Pühajärve valla vabatahtliku ühinemise.

Riigikantselei juures Avaliku teenistuse seaduse alusel tegutsev kõrgemate riigiametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjon atesteerib ministeeriumide asekantslereid, ametite ja inspektsioonide peadirektoreid ja nende asetäitjaid, maasekretäre, ministeeriumide ja Riigikantselei osakondade direktoreid ja juhatajaid ning muude valitsusasutuste juhte, samuti ametnikke, keda kavatsetakse edutada mõnele nimetatud ametikohtadest. Samuti hindab konkursi- ja atesteerimiskomisjon avaliku konkursi korras teenistusse võetavate kõrgemate riigiametnike kandidaatide vastavust ametikoha täitmiseks esitatavatele nõuetele.

Lugupidamisega,

Tex Vertmann
Valitsuse infonõunik
Tel 693 5714