Konkursi- ja atesteerimiskomisjon otsustas

14.03.2002 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Tallinnas Stenbocki majas, 14. märtsil 2002. a. Riigikantselei juures tegutsev kõrgemate riigiametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjon luges Riigikantselei peadirektori kohusetäitja Marten Koka vastavaks Riigikantselei peadirektori ametikohale esitatud nõuetele ning esitas ta riigisekretärile ametisse nimetamiseks.

Marten Kokk (29) on hariduselt jurist. Ta on ennast erialaselt täiendanud Birminghami Ülikoolis ja teinud koostööd Rootsi Välispoliitika Instituudile kriisireguleerimise valdkonnas. Aastatel 1994 – 1999 töötas Marten Kokk Välisministeeriumis erinevatel ametikohtadel, viimati inimõiguste büroo direktorina. Marten Kokk on olnud ka mitmete Euroopa Nõukogu ekspertide komiteede liige aastatel 1995 - 1999 ning osalenud rahvusvaheliste konventsioonide ja nende lisaprotokollide väljatöötamisel. Alates 1999. aasta septembrist töötab Marten Kokk Riigikantseleis, kus on olnud infosüsteemide ja asjaajamise osakonna juhataja ja riigisekretäri nõuniku ametikohtadel. Alates augustist 2001 on Marten Kokk Riigikantselei peadirektori kohusetäitja.

Riigikantselei juures Avaliku teenistuse seaduse alusel tegutsev kõrgemate riigiametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjon atesteerib ministeeriumide asekantslereid, ametite ja inspektsioonide peadirektoreid ja nende asetäitjaid, maasekretäre, ministeeriumide ja Riigikantselei osakondade direktoreid ja juhatajaid ning muude valitsusasutuste juhte, samuti ametnikke, keda kavatsetakse edutada mõnele nimetatud ametikohtadest. Samuti hindab konkursi- ja atesteerimiskomisjon avaliku konkursi korras teenistusse võetavate kõrgemate riigiametnike kandidaatide vastavust ametikoha täitmiseks esitatavatele nõuetele.

Lugupidamisega,

Jaanus Rankla
Riigikantselei pressinõunik
Tel 693 5832