Konkursi- ja atesteerimiskomisjon otsustas

20.02.2002 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Tallinnas Stenbocki majas, 20. veebruaril 2002. a. Riigikantselei juures tegutsev kõrgemate riigiametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjon luges Ravimiameti peadirektori asetäitja peadirektori ülesannetes Kristin Raudsepa vastavaks Ravimiameti peadirektori ametikohale esitatud nõuetele ning esitas ta sotsiaalministrile ametisse nimetamiseks. Rahandusministeeriumi välissuhete asekantsleri kohusetäitja Renaldo Mändmets loeti vastavaks Rahandusministeeriumi välissuhete asekantsleri ametikohale esitatud nõuetele esitati rahandusministrile ametisse nimetamiseks.

Kristin Raudsepp (s. 1967) on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna. Raudsepp on töötanud aastatel 1991 - 1994 Tartu Ülikooli Kliinikumis arst-internina. Alates aastast 1994 töötab Raudsepp Ravimiametis, algul vaneminspektorina, seejärel registreerimisosakonna juhataja ning peadirektori asetäitjana. Aastast 1999 on Kristin Raudsepp Ravimiameti peadirektori asetäitja peadirektori ülesannetes. Kristin Raudsepp on end täiendanud välismaal, osalenud ettekannetega mitmetel rahvusvahelistel konverentsidel ning avaldanud erialaseid publikatsioone.

Renaldo Mändmets (s. 1959) on lõpetanud Eesti Põllumajanduse Akadeemia zootehnikuna ning kaitsnud samas doktorikraadi (PhD) loomakasvatuses. Aastatel 1985 - 1987 töötas Mändmets Eesti Põllumajanduse Akadeemia vanemteadurina, 1987 - 1993 Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Uurimisinstituudi asedirektorina ning 1993 - 1996 Põllumajandusministeeriumi Phare Projektijuhtimise Üksuses Eesti pikaajalise eksperdina. Aastatel 1996 - 2000 oli Mändmets Euroopa Liidu Haridus ja Uurimisprogrammi Archimedes Eesti fondi juht. 2000. aastal asus Mändmets teenistusse Rahandusministeeriumi välisfinantseerimise osakonna juhtajana, sama aasta septembrist Rahandusministeeriumi välissuhete asekantsleri kohusetäitjana. Renaldo Mändmets on end täiendanud välismaal.

Riigikantselei juures Avaliku teenistuse seaduse alusel tegutsev kõrgemate riigiametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjon atesteerib ministeeriumide asekantslereid, ametite ja inspektsioonide peadirektoreid ja nende asetäitjaid, maasekretäre, ministeeriumide ja Riigikantselei osakondade direktoreid ja juhatajaid ning muude valitsusasutuste juhte, samuti ametnikke, keda kavatsetakse edutada mõnele nimetatud ametikohtadest. Samuti hindab konkursi- ja atesteerimiskomisjon avaliku konkursi korras teenistusse võetavate kõrgemate riigiametnike kandidaatide vastavust ametikoha täitmiseks esitatavatele nõuetele.

Lugupidamisega,

Jaanus Rankla
Riigikantselei pressinõunik
Tel 693 5832