Konkursi- ja atesteerimiskomisjon otsustas

23.01.2002 | 00:00

Uudis
    • Jaga

TallinnasStenbocki majas, 23. jaanuaril 2002. a.Riigikantselei juures tegutsev kõrgemate riigiametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjon luges Muinsuskaitseinspektsiooni peadirektori kohustetäitja Anneli Randla vastavaks ametikohale esitatud nõuetele ning esitas ta kultuuriministrile ametisse nimetamiseks. Raivo Sulg loeti vastavaks Rahandusministeeriumi valitsuskontrolli asekantsleri ning Andres Oopkaup Põllumajandusministeeriumi toidu ja kaubanduse asekantsleri ametikohale esitatud nõuetele ning nad esitati vastavatele ministritele ametisse nimetamiseks.

Anneli Randla (s. 1970) on lõpetanud Tartu Ülikooli ajaloo ja kunstiajaloo eriala ning kaitsnud magistrikraadi keskaja uuringutes Kesk-Euroopa Ülikoolis ning doktorikraadi (PhD) kunstiajaloos Cambridge´ i ülikoolis. Aastatel 1991-1993 töötas Randla Riigi Muinsuskaitseametis, 1993 – 1999 Eesti Arhitektuurimuuseumis ja Eesti Kunstimuuseumis. Aastast 2000 on Anneli Randla Muinsuskaitseameti peadirektori kohusetäitja.

Raivo Sulg
(s. 1966) on õppinud Tartu Ülikoolis rahanduse ja krediidi erialal ning lõpetanud Christian-Albrechts-Univärsitet zu Kiel´ i diplomeeritud makromajanduse spetsialistina. Sulg on töötanud Kieli Maailmamajanduse Instituudis, aastatel 1995 – 1999 Landesbank Schleswig-Holstein Tallinna esinduse asejuhatajana ning 1999 – 2000 AS Ösel juhatuse liikme ning finantsdirektorina. 2000. aastal asus Sulg teenitusse Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna juhataja kohusetäitjana, alates 2001. aastas on ta Rahandusministeeriumi valitsuskontrolli asekantsleri kohusetäitja.

Andres Oopkaup
(s. 1966) on lõpetanud Eesti Põllumajanduse Akadeemia insener – mehaanikuna ning Eesti Kõrgema Kommertskooli diplomiga rahvusvahelise äri erialal. Aastatel 1992- 1994 töötas ta põllumajandusega tegeleva aktsiaseltsi Serdna & Ko tegevjuhina. 1994. aastal asus Oopkaup teenitusse Põllumajandusministeeriumi välissuhete osakonna juhatajana ning aastal 2000 nimetati ta Põllumajandusministeeriumi toidu ja kaubanduse asekantsleri kohusetäitjaks. Andres Oopkaup on end täiendanud mitmetel kursustel välismaal.

Riigikantselei
juures avaliku teenistuse seaduse alusel tegutsev kõrgemate riigiametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjon atesteerib ministeeriumide asekantslereid, ametite ja inspektsioonide peadirektoreid ja nende asetäitjaid, maasekretäre, ministeeriumide ja Riigikantselei osakondade direktoreid ja juhatajaid ning muude valitsusasutuste juhte, samuti ametnikke, keda kavatsetakse edutada mõnele nimetatud ametikohtadest. 

Samuti hindab konkursi- ja atesteerimiskomisjon avaliku konkursi korras teenistusse võetavate kõrgemate riigiametnike kandidaatide vastavust ametikoha täitmiseks esitatavatele nõuetele
Lugupidamisega,Jaanus Rankla

Riigikantselei pressinõunik
Tel 693 5832