Avalik konkurss 15 tippjuhi ametikoha täitmiseks

30.01.2018 | 16:30

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks:

Haridus- ja teadusministeeriumi  üldhariduse, noortepoliitika ja koolivõrgu asekantsler
Haridus- ja teadusministeeriumi kõrghariduse, teaduse ja keelepoliitika asekantsler
Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantsler
Justiitsministeeriumi justiitshalduspoliitika asekantsler
Justiitsministeeriumis kriminaalpoliitika asekantsler
Andmekaitse inspektsiooni peadirektor
Siseministeeriumi pääste, kriisireguleerimise ja rahvastikutoimingute asekantsler
Siseministeeriumi varade, planeerimise ja tehnoloogia asekantsler
Maaeluministeeriumi kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler
Põllumajanduse registrite ja informatsiooni ameti peadirektor
Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika asekantsler
Lennuameti peadirektor
Rahandusministeeriumi finantspoliitika ja välissuhete asekantsler
Rahandusministeeriumi regionaalvaldkonna asekantsler
Tööinspektsiooni peadirektor

Avaliku teenistuse tippjuht on oma asutuse või valdkonna visiooni looja, kes juhib poliitikate kujundamist ja kaasaegsete teenuste arendamist. Ta on innustav eestvedaja, kes inimesi ja koostööd väärtustades saavutab parimad tulemused.

Kandidaadile esitatavad nõuded on toodud vastava ametikoha kirjelduses.

Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.

Kandideerimistaotluses palume esitada:
- motiveeritud avalduse, s.h. kinnituse, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- elulookirjelduse, soovitavalt europassi CV vormil;
- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta.

Kandideerimistaotluse palume esitada hiljemalt 27.2.2018 tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, Tallinn 15161, märgusõnaga „Konkurss tippjuhtide ametikohtadele“ või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee.

Lisainfo www.riigikantselei.ee/tippjuhid2018 ja telefonil 693 5460 (Riigikantselei).